GSM’nin baz istasyonu alt sisteminin elemanları nelerdir?

Baz İstasyonu Alt Sistemi (BSS), GSM (Mobil İletişim için Küresel Sistem) ağ mimarisinin kritik bir bileşenidir. Mobil cihazlar ile ağ arasındaki radyo iletişimini toplu olarak yöneten çeşitli unsurlardan oluşur. GSM’deki…

Aktif ve pasif anten arasındaki fark nedir?

“Aktif anten” ve “pasif anten” terimleri, dahili bileşenlerine ve işlevlerine bağlı olarak farklı özelliklere sahip farklı anten türlerini ifade eder. Aktif ve pasif antenler arasındaki temel farkların bir dökümü: Aktif…

Telekomda Vplmn nedir?

Telekomünikasyonda VPLMN, “Ziyaret Edilen Kamu Arazisi Mobil Ağı” anlamına gelir. VPLMN, mobil iletişim sistemlerinde dolaşımla ilgili bir terimdir. Bir mobil abone, kendi ana şebekesinin kapsama alanı dışına çıktığında ve başka…

Anten üzerindeki VSWR etkisi nedir?

VSWR (Voltaj Daimi Dalga Oranı), radyo frekansı gücünün bir verici ile anten arasında ne kadar verimli bir şekilde iletildiğini veya bir anten tarafından bir vericiden alındığının bir ölçüsüdür. VSWR’nin antenler…

Telekomünikasyonda ayrıştırma nedir?

Telekomünikasyonda ayrıştırma, telekomünikasyon ağı içindeki farklı bileşenleri veya hizmetleri ayıran ve birden fazla hizmet sağlayıcının kendi altyapılarını oluşturmaya gerek kalmadan belirli öğelere erişmesine ve bunları kullanmasına olanak tanıyan düzenleme sürecini…

GSM’de Msrn’nin kullanımı nedir?

GSM’de (Mobil İletişim için Küresel Sistem), MSRN (Mobil İstasyon Dolaşım Numarası), çağrı yönlendirme ve mobil iletişimde çok önemli bir rol oynar. MSRN’nin birincil kullanımı, GSM ağı içindeki mobil cihazlar için…

J kutuplu antenin kullanımı nedir?

J-kutuplu anten, basitliği ve etkinliği ile bilinen popüler bir anten türüdür. Radyo iletişiminde, özellikle amatör radyo (amatör radyo) topluluğunda çeşitli uygulamalar bulur. J-kutuplu antenlerin başlıca kullanım alanları şunlardır: 1. Amatör…

GSM’de SCH nedir?

GSM’de (Mobil İletişim için Küresel Sistem), SCH (Senkronizasyon Kanalı), mobil cihazların baz istasyonuyla ilk senkronizasyonu için kullanılan özel bir kanaldır. SCH, mobil cihazın dahili saatini ağın zamanlaması ile senkronize etmesini…

2g’deki kese nedir?

GSM (Mobil İletişim için Küresel Sistem) gibi 2G (İkinci Nesil) mobil iletişim sistemlerinde SACCH (Yavaş İlişkili Kontrol Kanalı), radyo bağlantısının kalitesinin yönetilmesinde ve optimize edilmesinde önemli bir rol oynamaya devam…

GSM’deki SACCH kanalı nedir?

GSM’de (Mobil İletişim için Küresel Sistem), SACCH (Yavaş İlişkili Kontrol Kanalı), mobil cihaz ile ağ arasında kontrol bilgilerinin iletimi için kullanılan bir kontrol kanalıdır. SACCH kanalı, ana trafik kanallarına kıyasla…