Telekomda BSC nedir?

Telekomünikasyonda BSC, “Baz İstasyonu Denetleyicisi” anlamına gelir. Baz İstasyonu Denetleyicisi, mobil iletişim ağlarında, özellikle GSM (Mobil İletişim için Küresel Sistem) ağları bağlamında çok önemli bir bileşendir. Başlıca rolü, belirli bir coğrafi alan veya hücre içindeki birden fazla Baz Alıcı-Verici İstasyonunu (BTS) kontrol etmek ve yönetmektir.

GSM’de BSC’nin Temel İşlevleri ve Özellikleri:

 1. Kaynak Tahsisi:
  • BSC, radyo kanallarının kapsama alanı içindeki mobil cihazlara tahsis edilmesinden ve yayınlanmasından sorumludur. Mevcut frekansların verimli kullanılmasını sağlar ve ses ve veri iletişimi için kanalların atanmasını yönetir.
 2. Devir Yönetimi:
  • BSC, farklı hücreler arasındaki aktarımları kolaylaştırarak mobil cihazların ağ içinde hareket ederken kusursuz bir geçiş yapmasını sağlar. Bu, sürekli hizmeti sürdürmek için iletişimin bir BTS’den diğerine aktarılmasını içerir.
 3. Frekans atlaması:
  • BSC, paraziti en aza indirmek ve iletişim kalitesini artırmak için konuşma sırasında taşıyıcı frekansını değiştiren bir teknik olan frekans atlamasını uygulayabilir.
 4. Güç Seviyesi Kontrolü:
  • BSC, kapsama alanını optimize etmek ve paraziti en aza indirmek için BTS’lerin güç seviyelerini yönetir. Bu, ağın ihtiyaçlarına göre bireysel baz istasyonlarının iletim gücünün ayarlanmasını da içerir.
 5. Sinyal İşleme:
  • BSC, mobil cihaz ile Mobil Anahtarlama Merkezi (MSC) arasındaki sinyalleşmeyi yöneterek ağın mobil cihazın konumundan haberdar olmasını sağlar, çağrı kurulumunu yönetir ve çağrı bırakma prosedürlerini yönetir.
 6. MSC ile arayüz:
  • BSC, GSM şebekelerinde A arayüzü (Abis arayüzü) üzerinden Mobil Anahtarlama Merkezine (MSC) bağlanır. Bu arayüz BSC ve MSC arasında hem sinyalleşmeyi hem de kullanıcı trafiğini taşır.
 7. Ağ Optimizasyonu:
  • BSC, hücresel ağın performansını optimize etmede çok önemli bir rol oynar. İletişim kalitesini izler, devir teslimleri verimli bir şekilde yönetir ve hizmetin genel güvenilirliğini ve kalitesini korumak için değişen koşullara uyum sağlar.
 8. Güvenlik özellikleri:
  • BSC, iletişimin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için şifreleme ve kimlik doğrulama mekanizmalarını uygulayarak ağın güvenliğine katkıda bulunur.

Özetle, telekomünikasyonda, özellikle GSM ağlarında, Baz İstasyonu Denetleyicisi (BSC), belirli bir kapsama alanı içindeki birden fazla Baz Alıcı-Verici İstasyonunun (BTS) yönetiminden ve kontrolünden sorumlu temel bir unsurdur. BSC, radyo kaynaklarının verimli kullanımını sağlar, aktarımları kolaylaştırır ve hücresel ağın genel performansının ve güvenilirliğinin korunmasında önemli bir rol oynar.

Recent Updates

Related Posts