GSM için MNC ve MM nedir?

GSM için MNC ve MM nedir

MCC MNC – Telekom

Mcc ve mnc nedir: – Telekomu öğrenmeye başladığınızda aklınıza gelen ilk soru, telekomdaki numaralandırma sisteminin arkasındaki temel, her birini ayrıntılı olarak anlamamızı sağlar.

MNC telekomünikasyonda tam biçim : Mobil Ağ Kodu.

MCC telekomünikasyonda tam biçim : Mobil Ülke Kodu.

MM’nin anlamı nedir? :

Mobil Ülke Kodu(MM anlamı) –  MCC 3 ondalık sayıdan oluşur. Mobil abonenin memleketini gösterir. MCC 3 ondalık sayıdan oluşur. Kodlama aralığı 000-999 ondalıktır.

MCC, uluslararası mobil abone kimliği (IMSI) ve konum alanı kimliğinde (LAI) kullanılır.

1. LAI.  Her hücrenin sistem bilgileri periyodik olarak iletilir. MCC, GSM PLMN’nin bulunduğu ülkeyi belirtir. MS, alınan bilgiyi ağ seçimi için önemli bir temel olarak kullanır.

2. MS’in IMSI’si.  MS’in IMSI’si aynı zamanda MM’yi de içerir. Mobil abonenin ikamet ettiği ülkeyi gösterir. MS ağda oturum açtığında veya belirli bir hizmete başvurduğunda, IMSI’sini ağa bildirmelidir (TMSI kullanılamadığında). Ağ, bu abonenin uluslararası dolaşım abonesi olup olmadığına karar vermek için IMSI’deki MM’yi kullanır.

Benzersiz ülke kimliği standardı olan MCC’ler, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından tahsis edilir ve yönetilir. ITU Tavsiye E.212 (mavi kitap) her ülke için MCC numarasını şart koşuyordu. MCC’nin özel anlamı nedeniyle, ağda ayarlandıktan sonra değiştirilmesi yasaktır.

MNC’nin anlamı nedir? :

Mobil Ağ Kodu (MNC anlamı): MNC, belirli bir ülkedeki (MCC tarafından belirlenir) belirli bir GSM PLMN ağını benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılır. MNC, iki ondalık sayıdan oluşur. Kodlama aralığı 00-99 ondalıktır.

MNC, uluslararası mobil abone kimliği (IMSI) ve konum alanı kimliğinde (LAI) kullanılır.

LAI. Her hücrenin sistem bilgileri periyodik olarak iletilir. Burada MNC, GSM PLMN’nin ağ numarasını gösterir. MS, alınan bilgileri ağ seçimi için önemli bir temel olarak kullanır.

IMSI ayrıca MNC’yi de içerir. Abonenin ev GSM PLMN ağını gösterir. MS ağda oturum açtığında veya belirli bir hizmete başvurduğunda, IMSI’yi ağa bildirmelidir (TMSI kullanılamadığında). Ağ, IMSI’deki MNC’ye göre bu abonenin dolaşım abonesi olup olmadığına karar verir ve bunu abone HLR’sine adresleme için önemli parametrelerden biri olarak kullanır.

Bir ülkede birden fazla GSM PLMN varsa, farklı ağların farklı MNC’ye sahip olması gerekir. MNC, ülkenin ilgili telekomünikasyon yönetimi departmanı tarafından tahsis edilir.

Bir operatör bir veya daha fazla MNC’ye sahip olabilir (hizmet tarafından sağlanan ölçeğe bakıldığında genellikle bir operatörün bir MNC’si vardır). Farklı operatörler aynı MNC’yi paylaşabilir. MNC’nin özel anlamı nedeniyle, ağda ayarlandıktan sonra değişiklik yapılması yasaktır.

APN’de MM ve MNC nedir?

MCC (Mobil Ülke Kodu), uluslararası mobil ağdaki bir ülkeyi benzersiz şekilde tanımlayan üç haneli bir koddur.

MNC (Mobil Ağ Kodu), bir ülkedeki belirli bir mobil ağı tanımlayan iki veya üç haneli bir koddur.

APN (Erişim Noktası Adı) bağlamında, MCC ve MNC, mobil veri servislerine erişirken cihazın bağlanması gereken mobil ağı belirtmek için kullanılır. Veri trafiğinin belirli bir ülkedeki doğru ağa yönlendirilmesine yardımcı olurlar.

MCC 313 MNC 100 nedir?

MCC 313 ve MNC 100 birlikte mobil ağlarda kullanılan spesifik bir kombinasyonu temsil eder. Ancak ek bilgi olmadan bu MCC-MNC çiftiyle ilişkili ülkeyi veya mobil ağı tam olarak belirlemek mümkün değildir. Bu kodlar, telekomünikasyonda ülkeleri ve mobil ağları benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılan daha büyük sistemin bir parçasıdır.

MM MNC öneki nedir?

MCC (Mobil Ülke Kodu) ve MNC (Mobil Ağ Kodu) birlikte dünya çapında bir mobil ağı benzersiz şekilde tanımlayan bir önek oluşturur. MCC, ülkeyi temsil eden üç haneli bir koddur; MNC ise o ülkedeki belirli mobil ağı tanımlayan iki veya üç haneli bir koddur. Birleştirildiğinde, mobil ağ trafiğini küresel olarak yönlendirmeye ve yönetmeye yardımcı olan bir önek oluştururlar.

Recent Updates

Related Posts