Telekomda BSC ve RNC nedir?

Telekomünikasyonda, BSC (Baz İstasyonu Denetleyicisi) ve RNC (Radyo Ağı Denetleyicisi), mobil iletişim ağlarında, özellikle GSM (Mobil İletişim için Küresel Sistem) ve UMTS (Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi) ağları bağlamında temel unsurlardır.

BSC (Baz İstasyonu Denetleyicisi):

 1. Rol:
  • BSC, belirli bir coğrafi alan veya hücre içindeki birden fazla BTS’yi (Baz Alıcı-Verici İstasyonu) kontrol etmekten sorumludur. MSC (Mobil Anahtarlama Merkezi) ile BTS’ler arasında bir arayüz görevi görerek radyo kaynaklarını yönetir ve hücre içinde verimli iletişim sağlar.
 2. İşlevler:
  • BSC, devir teslim, frekans atlama, güç seviyesi kontrolü ve radyo kanallarının tahsisi gibi görevleri yerine getirir. Mevcut kaynakların kullanımını optimize etmek ve hücresel ağın genel performansını artırmak için birden fazla BTS’nin faaliyetlerini koordine eder.
 3. MSC’ye bağlantı:
  • BSC, GSM ağlarında A arayüzü (Abis arayüzü) aracılığıyla MSC’ye bağlanır. Bu arayüz BSC ve MSC arasında sinyalleşmeyi ve kullanıcı trafiğini taşır.
 4. Radyo Kaynak Yönetimi:
  • BSC, radyo kaynaklarını yönetmek, kanalları tahsis etmek ve yayınlamak ve kapsama alanı içindeki frekansların kullanımını optimize etmekten sorumludur. Hücre içindeki iletişimin kalitesinin ve güvenilirliğinin korunmasında çok önemli bir rol oynar.

RNC (Radyo Ağı Denetleyicisi):

 1. Rol:
  • RNC, UMTS ve diğer 3G mobil ağlarında önemli bir bileşendir. GSM ağlarında BSC’ninkine benzer bir rol oynar ancak UMTS teknolojisiyle ilgili ek işlevlere sahiptir.
 2. İşlevler:
  • RNC, bir UMTS ağındaki devir teslim, tıkanıklık kontrolü, giriş kontrolü ve radyo kaynaklarının yönetimi gibi görevlerden sorumludur. GSM BTS’nin UMTS eşdeğeri olan NodeB (Node B) ile arayüz oluşturur.
 3. Çekirdek Ağa Bağlantı:
  • RNC, Iu arayüzü aracılığıyla MSC ve SGSN (Serving GPRS Destek Düğümü) dahil olmak üzere çekirdek ağa bağlanır. Bu arayüz, RNC ile çekirdek ağ arasında sinyalleşme ve kullanıcı verilerinin alışverişini kolaylaştırır.
 4. Birden Fazla NodeB Desteği:
  • RNC, radyo kaynaklarının verimli kullanımını ve mobil cihazlara optimum hizmet sunumunu sağlamak için faaliyetlerini koordine ederek birden fazla NodeB’yi kontrol edebilir.

BSC ve RNC arasındaki ilişki:

 • BSC ve RNC’nin her ikisi de radyo kaynaklarının yönetilmesinde, ağ performansının optimize edilmesinde ve ilgili teknolojileri (BSC için GSM ve RNC için UMTS/3G) dahilinde güvenilir iletişimin sağlanmasında önemli roller oynar.
 • Hem GSM hem de UMTS teknolojilerini destekleyecek şekilde gelişen ağ mimarilerinde (örneğin LTE’ye geçişte), BSC ve RNC işlevlerinin tek bir ağ mimarisi içerisinde entegrasyonu ve bir arada bulunması söz konusu olabilir.

Özetle, BSC (Baz İstasyonu Denetleyicisi), GSM ağlarında radyo kaynaklarını yöneten ve bir hücre içindeki faaliyetleri koordine eden önemli bir öğedir; RNC (Radyo Ağı Denetleyicisi), UMTS/3G ağlarında NodeB’lerle arayüz oluşturarak ve radyoyu yöneterek benzer bir rol gerçekleştirir. UMTS bağlamındaki kaynaklar.

Recent Updates

Related Posts