GSM’de Frekans Atlama Nedir?

Yakın frekans yeniden kullanım tekniği kullanıldığında sistem girişimi, frekansın yeniden kullanım oranı için en önemli faktördür. Genellikle sistem girişimini azaltmak için güç kontrolü ve süreksiz iletim teknolojileri benimsenir. Paraziti önlemek ve aynı parazit koşulu altında sistem iletişim kalitesini artırmak için frekans atlamalı teknoloji kullanılır.

hopping in gsm

Dolayısıyla frekans atlama, GSM sistem parazitini azaltmak ve frekansın yeniden kullanım oranını iyileştirmek için çok önemli bir teknolojidir. GSM standardı önerilerine göre GSM iletişim sisteminde yavaş frekans atlamalı kullanılabilir. Frekans atlama, taşıyıcı frekansın belirli bir aralık dahilinde düzenli olarak atlaması anlamına gelir.

Her hücredeki kanal grubunun frekans atlama işlevi ayrı ayrı etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. BCCH yayın kanalı olduğundan frekans atlama işlemine katılmazken TCH ve SDCCH kanalı frekans atlama özelliğini kullanabilir. BTS tarafından kullanılan iki tür frekans atlama modu vardır; temel bant atlamalı ve radyo frekansı atlamalı. Bunların uygulanma mekanizmaları aynı değildir.

Recent Updates

Related Posts