Yönlendirici ve modem nedir?

Yönlendirici ve modem, farklı işlevlere sahip farklı ağ cihazlarıdır: Modem, dijital verileri telefon hatları, kablo sistemleri veya fiber optik kablolar gibi iletişim kanalları üzerinden iletmek için analog sinyalleri modüle eden…

Bir yönlendiricinin amacı nedir?

Yönlendiricinin temel amacı veri paketlerini bilgisayar ağları arasında iletmektir. Yönlendiriciler, OSI modelinin ağ katmanında (Katman 3) çalışır ve birbirine bağlı ağlar arasında veri iletimi için en iyi yolu belirlemek için…

Anahtar ve yönlendirici nedir?

Anahtar ve yönlendirici, bir ağdaki cihazlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için kullanılan ağ oluşturma cihazlarıdır, ancak OSI modelinin farklı katmanlarında çalışırlar ve farklı amaçlara hizmet ederler: Bir anahtar, OSI modelinin veri…

Switch nedir ve avantajları nelerdir?

Bilgisayar ağındaki bir anahtar, OSI modelinin veri bağlantı katmanında (Katman 2) çalışan ve bir yerel alan ağı (LAN) içindeki birden fazla cihazı bağlamak için kullanılan bir cihazdır. Hub’lardan farklı olarak…

Merkez nedir?

Ağ oluşturmadaki bir hub, birden fazla Ethernet cihazını birbirine bağlayarak birbirleriyle iletişim kurmalarına olanak tanıyan temel bir ağ cihazıdır. OSI modelinin fiziksel katmanında (Katman 1) çalışır; burada yalnızca bir cihazdan…

Bilgisayardaki modem nedir?

Bilgisayardaki modem, bilgisayar ile telekomünikasyon ağı arasındaki iletişimi sağlayan, genellikle internete veya diğer uzak ağlara erişime izin veren bir cihazdır. Bilgisayardan gelen dijital sinyalleri, telefon hatları, kablo sistemleri veya fiber…

Modemin görevi nedir?

Modülatör-demodülatörün kısaltması olan modemin işlevi, analog iletişim kanalları üzerinden iletilebilmeleri için dijital veri sinyallerini modüle etmek ve demodüle etmektir. Pratik anlamda modemler, bilgisayarlardan veya diğer dijital cihazlardan gelen dijital verileri…

www ve HTTPS nedir?

WWW (World Wide Web), web tarayıcıları kullanılarak internet üzerinden erişilebilen web siteleri ve web sayfalarının koleksiyonunu ifade eder. Kullanıcıların URL’ler (Tekdüzen Kaynak Bulucuları) aracılığıyla erişebileceği, birbirine bağlı hiper metin belgeleri…

HTTPS nedir, ne için kullanılır?

HTTPS (Güvenli Köprü Metni Aktarım Protokolü), çoğunlukla internet olmak üzere bir bilgisayar ağı üzerinden güvenli iletişim için kullanılan bir protokoldür. Bir web tarayıcısı ile bir web sunucusu arasında iletilen verileri…

FTP nedir ve kullanılır?

FTP (Dosya Aktarım Protokolü), bilgisayar ağındaki bir istemci ile sunucu arasında dosya aktarımı için kullanılan standart bir ağ protokolüdür. Uzak sunucularda depolanan dosyaları yüklemek, indirmek ve yönetmek için basit bir…