Co to jest router i modem?

Router i modem to odrębne urządzenia sieciowe posiadające różne funkcje: Modem to urządzenie, które moduluje i demoduluje sygnały analogowe w celu przesyłania danych cyfrowych kanałami komunikacyjnymi, takimi jak linie telefoniczne,…

Co to jest przełącznik i router?

Przełącznik i router to urządzenia sieciowe służące do ułatwienia komunikacji między urządzeniami w sieci, ale działają na różnych warstwach modelu OSI i służą różnym celom: Przełącznik działa w warstwie łącza…

Jaki jest sens routera?

Podstawowym zadaniem routera jest przekazywanie pakietów danych pomiędzy sieciami komputerowymi. Routery działają w warstwie sieciowej (warstwa 3) modelu OSI i wykorzystują adresy IP do określenia najlepszej ścieżki transmisji danych w…

Co to jest koncentrator?

Koncentrator sieciowy to podstawowe urządzenie sieciowe, które łączy ze sobą wiele urządzeń Ethernet, umożliwiając im komunikację między sobą. Działa w warstwie fizycznej (warstwa 1) modelu OSI, gdzie po prostu odbiera…

Co to jest przełącznik i jego zalety?

Przełącznik w sieci komputerowej to urządzenie działające w warstwie łącza danych (warstwa 2) modelu OSI i służące do łączenia wielu urządzeń w ramach sieci lokalnej (LAN). W przeciwieństwie do koncentratorów…

Co to jest modem w komputerze?

Modem w komputerze to urządzenie umożliwiające komunikację pomiędzy komputerem a siecią telekomunikacyjną, zazwyczaj umożliwiające dostęp do Internetu lub innych zdalnych sieci. Konwertuje sygnały cyfrowe z komputera na sygnały analogowe, które…

Jaka jest funkcja modemu?

Zadaniem modemu, skrótu od modulator-demodulator, jest modulowanie i demodulacja cyfrowych sygnałów danych, tak aby można je było przesyłać analogowymi kanałami komunikacyjnymi. W praktyce modemy przekształcają dane cyfrowe z komputerów lub…

Co to jest HTTPS Do czego służy?

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) to protokół używany do bezpiecznej komunikacji w sieci komputerowej, najczęściej w Internecie. Szyfruje dane przesyłane pomiędzy przeglądarką internetową a serwerem internetowym, zapewniając, że wrażliwe informacje,…

Co to jest www i HTTPS?

WWW (World Wide Web) odnosi się do zbioru witryn internetowych i stron internetowych dostępnych w Internecie za pomocą przeglądarek internetowych. Obejmuje całą sieć wzajemnie powiązanych dokumentów hipertekstowych i treści multimedialnych,…

Co to jest FTP i jest używany?

FTP (File Transfer Protocol) to standardowy protokół sieciowy używany do przesyłania plików pomiędzy klientem a serwerem w sieci komputerowej. Zapewnia prostą metodę przesyłania, pobierania i zarządzania plikami przechowywanymi na zdalnych…