EVDO ağ türü nedir?

Evrim Verileri Optimize Edilmiş (EV-DO), Kod Bölmeli Çoklu Erişim (CDMA) mobil iletişim ağları üzerinden yüksek hızlı veri aktarım yetenekleri sağlamak üzere tasarlanmış bir kablosuz geniş bant ağ türüdür. EV-DO, mobil cihazlarda daha hızlı internet erişimi sunarak, veri merkezli uygulamalara ve hizmetlere yönelik artan talebi karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. EV-DO ağ tipinin ne olduğunu, özelliklerini ve mobil iletişimdeki rolünü detaylı olarak inceleyelim:

1. EV-DO Ağ Türüne Giriş:

 • EV-DO, veri optimizasyonuna ve yüksek hızlı paket veri hizmetlerine odaklanan daha geniş CDMA2000 standart ailesinin bir parçasıdır.
 • Verimli veri aktarımına yönelik artan ihtiyacı karşılayan, önceki CDMA teknolojilerine göre önemli bir ilerlemeyi temsil eder.

2. EV-DO Ağ Türünün Temel Özellikleri:

 • 1. Yüksek Veri Aktarım Hızları:
  • EV-DO’nun öncelikli hedeflerinden biri mobil cihazlar için yüksek veri aktarım hızları sağlamaktır.
  • Bunu gelişmiş modülasyon teknikleri, spektrumun verimli kullanımı ve paket anahtarlamalı iletişim yoluyla başarır.
 • 2. Asimetrik Veri Hızları:
  • EV-DO, farklı yükleme ve indirme hızlarına olanak tanıyan asimetrik veri hızlarını destekler.
  • Bu, web’de gezinme ve medya akışı gibi kullanıcıların genellikle yüklediklerinden daha fazla veri indirdiği uygulamalar için faydalıdır.
 • 3. Paket Anahtarlamalı İletişim:
  • EV-DO, verileri sürekli bir akış yerine paketler halinde ileten, paket anahtarlamalı bir ağ türüdür.
  • Paket anahtarlama, ağ kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlar ve çeşitli internet tabanlı hizmetleri destekler.
 • 4. Frekans Bölmeli Dubleks (FDD):
  • EV-DO genellikle iletişim için Frekans Bölmeli Çift Yönlü (FDD) kullanır ve yukarı ve aşağı trafik için ayrı frekans bantları tahsis eder.
  • FDD eşzamanlı iki yönlü iletişime olanak tanır.
 • 5. Hizmet Kalitesi (QoS):
  • EV-DO, farklı veri trafiği türlerine öncelik vermek için Hizmet Kalitesi (QoS) mekanizmalarını içerir.
  • Bu, sesli aramalar gibi zamana duyarlı uygulamaların zamana duyarlı olmayan veri hizmetlerine göre öncelik almasını sağlar.

3. EV-DO’nun Ağ Mimarisi:

 • EV-DO ağ mimarisi birkaç temel bileşeni içerir:
 • 1. Mobil İstasyon (MS):
  • Mobil İstasyon, kullanıcının EV-DO özelliklerine sahip mobil cihazını temsil eder.
  • Baz istasyonu ile iletişim kurarak yüksek hızlı veri servislerine erişir.
 • 2. Baz İstasyonu (Düğüm B veya eNodeB):
  • Baz İstasyonu, mobil cihazların EV-DO ağına bağlanması için erişim noktası görevi görür.
  • Mobil istasyonlarla radyo iletişimini yönetir ve veri aktarımını koordine eder.
 • 3. Radyo Ağı Denetleyicisi (RNC):
  • Radyo Ağı Denetleyicisi, birden fazla baz istasyonunu kontrol etmekten ve radyo arayüzünün özelliklerini yönetmekten sorumludur.
 • 4. Paket Veri Hizmet Düğümü (PDSN):
  • PDSN, EV-DO ağındaki paket anahtarlamalı veri hizmetlerini yöneten kritik bir bileşendir.
  • Mobil ağ ile internet gibi harici paket anahtarlamalı ağlar arasında bir ağ geçidi görevi görür.
 • 5. Ev Temsilcisi (HA):
  • Home Agent, EV-DO ağı içindeki mobil cihazların mobilitesini ve oturum bilgilerini yönetir.
  • Sorunsuz aktarımların desteklenmesinde ve bağlantının sürdürülmesinde çok önemli bir rol oynar.

4. EV-DO Ağ Türleri ve Revizyonları:

 • EV-DO’nun evrimi, her biri ağ türüne iyileştirmeler getiren farklı revizyonların tanıtımını gördü:
 • 1. EV-DO Revizyon A (EV-DO Rev. A):
  • EV-DO Rev. A, orijinal EV-DO standardına, daha hızlı veri hızları ve azaltılmış gecikme süresi sunan iyileştirmeler getirdi.
  • Veri aktarımının verimliliğini artırdı ve gerçek zamanlı uygulamalar için kullanıcı deneyimini iyileştirdi.
 • 2. EV-DO Revizyon B (EV-DO Rev. B):
  • EV-DO Rev. B, veri hızlarını ve spektral verimliliği daha da geliştirdi.
  • Aynı anda birden fazla kanalı destekleme yeteneği gibi gelişmiş özellikler sunarak ağ kapasitesinin artmasına yol açtı.

5. Uygulamalar ve Kullanım:

 • EV-DO teknolojisi aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır:
 • 1. İnternette Gezinme:
  • EV-DO, mobil cihazlarda daha hızlı internet taramasına olanak tanıyarak kullanıcılara daha sorunsuz ve daha duyarlı bir web deneyimi sunar.
 • 2. Video akışı:
  • EV-DO’nun yüksek veri hızları, video akışını destekleyerek kullanıcıların videoları önemli ara belleğe alma gecikmeleri olmadan mobil cihazlarında izlemelerine olanak tanır.
 • 3. E-posta ve Mesajlaşma:
  • EV-DO, e-posta ve mesajlaşma hizmetlerine hızlı ve etkili erişimi kolaylaştırarak kullanıcıların bağlantıda kalmasını kolaylaştırır.
 • 4. Mobil Bağlantı Noktaları:
  • EV-DO, birden fazla cihazın bağlanmasına ve yüksek hızlı veri bağlantısını paylaşmasına olanak tanıyan mobil erişim noktaları oluşturmak için kullanıldı.

6. 4G LTE’ye Geçiş ve Ötesi:

 • EV-DO, yüksek hızlı veri hizmetlerinin sağlanmasında önemli bir rol oynasa da, mobil iletişimin evrimi, 4G Uzun Vadeli Gelişime (LTE) ve sonraki teknolojilere geçişi gördü.
 • LTE ve 5G teknolojileri, önceki nesillere kıyasla daha yüksek veri hızları, daha düşük gecikme süresi ve gelişmiş yetenekler sunar.

7. Küresel Etki:

 • EV-DO, özellikle CDMA tabanlı teknolojilerin yaygın olduğu bölgelerde küresel bir etki yarattı.
 • Veri merkezli uygulamalara yönelik artan talebi karşılayarak mobil ağlarda yüksek hızlı veri hizmetlerinin genişletilmesine katkıda bulundu.

Özetle, Evolution-Data Optimized (EV-DO), CDMA mobil iletişim ağları üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı sağlamak üzere tasarlanmış bir kablosuz geniş bant ağ türüdür. Özellikleri arasında yüksek veri aktarım hızları, asimetrik veri hızları, paket anahtarlamalı iletişim ve Hizmet Kalitesi desteği yer alır. EV-DO, her biri ağ türüne iyileştirmeler getiren EV-DO Rev. A ve Rev. B gibi farklı revizyonlarla gelişmiştir. EV-DO, yüksek hızlı veri hizmetlerinin sağlanmasında çok önemli bir rol oynasa da, mobil iletişimin devam eden gelişimi, LTE ve 5G gibi daha ileri teknolojilere geçişi de beraberinde getirdi.

Recent Updates

Related Posts