Telekomünikasyonda E1 ve T1 nedir?

E1 (Avrupa formatı) ve T1 (Kuzey Amerika formatı), telekomünikasyonda ses ve veri sinyallerini uzun mesafelere taşımak için kullanılan dijital iletim formatlarıdır. Hem E1 hem de T1, birden fazla kanalı tek bir iletim bağlantısı üzerinde çoğullamanın yapılandırılmış bir yolunu sağlayarak ağ kaynaklarının verimli kullanımına olanak tanır. E1 ve T1’in temel özellikleri şunlardır:

1. E1 (Avrupa Formatı):

 • Veri hızı:
  • E1 saniyede 2,048 megabit (Mbps) veri hızında çalışır.
 • Kanal Sayısı:
  • E1, her biri saniyede 64 kilobit (Kbps) hızında çalışan 32 zaman diliminden oluşur. Bunlardan 30 zaman dilimi ses veya veri kanalları için kullanılırken geri kalan ikisi sinyalizasyon ve çerçeveleme için ayrılmıştır.
 • Genel Kapasite:
  • E1 bağlantısının genel kapasitesi 2,048 Mbps olup, 30 kanal * kanal başına 64 Kbps olarak hesaplanır.
 • Çerçeve yapısı:
  • E1 çerçeve yapısı 256 bit içerir ve her zaman dilimi 8 bit olmak üzere 32 zaman diliminde düzenlenmiştir.
 • Kullanım:
  • E1, Avrupa’da ve dünyanın diğer bölgelerinde sesli iletişim, veri iletimi ve farklı ağ öğeleri arasındaki bağlantı dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için yaygın olarak kullanılmaktadır.

2. T1 (Kuzey Amerika Formatı):

 • Veri hızı:
  • T1, saniyede 1.544 megabit (Mbps) veri hızında çalışır.
 • Kanal Sayısı:
  • T1, her biri saniyede 64 kilobit (Kbps) hızında çalışan 24 zaman diliminden oluşur. E1’e benzer şekilde, ses veya veri kanalları için 23 zaman dilimi kullanılır ve çerçeveleme ve sinyalleme için bir zaman dilimi ayrılır.
 • Genel Kapasite:
  • Bir T1 bağlantısının genel kapasitesi 1,544 Mbps’dir ve 23 kanal * kanal başına 64 Kbps olarak hesaplanır.
 • Çerçeve yapısı:
  • T1 çerçeve yapısı 193 bit içerir ve her biri 8 bit olan 24 zaman diliminde düzenlenmiştir.
 • Kullanım:
  • T1, Kuzey Amerika’da sesli iletişim, veri iletimi ve telekomünikasyon ağları içindeki bağlantı dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için yaygın olarak kullanılmaktadır.

3. Farklılıklar:

 • Veri hızı:
  • E1, T1’e (1,544 Mbps) kıyasla biraz daha yüksek bir veri hızına (2,048 Mbps) sahiptir.
 • Kanal Sayısı:
  • E1’de 32 zaman dilimi bulunurken T1’de 24 zaman dilimi vardır. Bu, E1’in ses ve veri kanallarını taşıma konusunda daha yüksek bir genel kapasiteye sahip olmasını sağlar.
 • Kullanım Bölgeleri:
  • E1 daha çok Avrupa’da ve dünyanın birçok yerinde kullanılırken, T1 ağırlıklı olarak Kuzey Amerika’da kullanılıyor.
 • Çerçeve yapısı:
  • E1 ve T1’in her ikisi de zaman bölmeli çoğullamayı kullansa da, farklı çerçeve yapılarına ve sinyalleşme formatlarına sahiptirler.
 • Kanal Bit Hızı:
  • Hem E1 hem de T1’deki her zaman dilimi 64 Kbps’de çalışır ve standartlaştırılmış bir kanal bit hızı sağlar.

Özetle E1 ve T1, ses ve veri iletişimi için kullanılan dijital iletim formatlarıdır. E1 yaygın olarak Avrupa’da kullanılır ve 2.048 Mbps hızında 32 zaman dilimiyle çalışır; T1 ise Kuzey Amerika’da yaygındır ve 1.544 Mbps hızında 24 zaman dilimiyle çalışır. Her iki format da birden fazla kanalın tek bir iletim bağlantısına çoğaltılması için etkili bir yol sağlar.

Recent Updates

Related Posts