Telekomdaki PDP adresi nedir?

Telekomünikasyonda, özellikle GSM (Mobil İletişim için Küresel Sistem) ve GPRS (Genel Paket Radyo Hizmeti) bağlamında, “PDP adresi” terimi, bir mobil cihaza atanan Paket Veri Protokolü (PDP) adresini ifade eder. Ayrıntılara bakalım:

Tanım:

PDP adresi, bir mobil cihazda internet tarama, e-posta ve diğer veri uygulamaları gibi paket anahtarlamalı veri hizmetlerinin etkinleştirilmesi için gerekli olan Paket Veri Protokolü (PDP) bağlamının oluşturulmasıyla ilişkilidir.

İşlevsellik:

 1. PDP İçeriği:
  • Bir PDP bağlamı, bir mobil cihaz ile Paket Veri Ağı (PDN) arasındaki sanal bağlantıyı temsil eder ve cihazın paket anahtarlamalı verileri iletmesine ve almasına olanak tanır.
  • Her PDP içeriği benzersiz bir PDP adresiyle tanımlanır.
 2. IP adresi:
  • GPRS ve mobil veri hizmetleri bağlamında, PDP adresi genellikle mobil cihaza atanan bir IP (İnternet Protokolü) adresidir.
  • Bu IP adresi, veri paketlerinin mobil cihaz ile harici veri ağı arasında yönlendirilmesini kolaylaştırır.
 3. Dinamik Tahsis:
  • PDP adresi, bir veri oturumu başlatıldığında mobil cihaza dinamik olarak tahsis edilebilir. Dinamik ayırma, ağ içindeki IP adreslerinin verimli kullanımına olanak tanır.
 4. Geçici Doğa:
  • PDP adresi genellikle geçicidir ve PDP içeriği devre dışı bırakıldığında (örneğin, veri oturumu sonlandırıldığında veya mobil cihaz GPRS kapsama alanı olmayan bir alana taşındığında) serbest bırakılır.

Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma:

 1. Aktivasyon:
  • Bir mobil cihaz bir veri oturumu başlattığında (örneğin bir web tarayıcısını başlatarak), ağdan bir PDP içeriğinin etkinleştirilmesini talep eder.
  • Ağ, cihaza bir PDP adresi atar ve sanal bağlantıyı kurar.
 2. Devre dışı bırakma:
  • Veri oturumu sonlandırıldığında veya mobil cihaz GPRS kapsama alanı dışına çıktığında PDP içeriği devre dışı bırakılır.
  • PDP adresi serbest bırakılır ve bağlamla ilişkili kaynaklar serbest bırakılır.

Önem:

PDP adresi, mobil veri hizmetlerinin düzgün çalışması için çok önemlidir. Paket anahtarlamalı veri ağı içindeki mobil cihazın tanımlanmasını sağlar ve veri paketlerinin cihaza ve cihazdan yönlendirilmesine olanak tanır.

Özetle telekomünikasyondaki PDP adresi, özellikle GSM ve GPRS bağlamında, bir PDP içeriğinin oluşturulmasıyla ilişkili Paket Veri Protokolü adresidir. Paket anahtarlamalı veri ağı içindeki mobil cihaz için geçici bir tanımlayıcı görevi görerek bir veri oturumu sırasında veri paketlerinin iletimini kolaylaştırır.

Recent Updates

Related Posts