Telekomda RAN’ın bileşenleri nelerdir?

Radyo Erişim Ağı anlamına gelen RAN, bir telekomünikasyon ağında, bireysel cihazların çekirdek ağa bağlanmasından sorumlu çok önemli bir bileşendir. RAN’ın bileşenleri, mobil cihazlar ile çekirdek ağ arasındaki kablosuz iletişimi kolaylaştıran çeşitli unsurları içerir. Telekomünikasyonda Radyo Erişim Ağının temel bileşenleri şunlardır:

1. Baz Alıcı-Verici İstasyonu (BTS):

 • İşlev:
  • Baz Alıcı-Verici İstasyonu (BTS), kapsama alanı içindeki mobil cihazlarla radyo iletişimini yönetmekten sorumludur.
 • Görevler:
  • BTS radyo sinyallerini iletir ve alır, radyo kanalı kurulumunu ve yayınlanmasını yönetir ve mobil cihazlar için güç seviyelerini yönetir.

2. DüğümB:

 • İşlev:
  • UMTS (Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi) ve WCDMA (Geniş Bant Kod Bölmeli Çoklu Erişim) bağlamında NodeB, GSM’deki BTS’nin eşdeğeridir. Mobil cihazlarla radyo iletişimini yönetir.
 • Görevler:
  • BTS’ye benzer şekilde NodeB, radyo kanallarını, güç seviyelerini ve UMTS/WCDMA ağındaki mobil cihazlarla iletişimi yönetir.

3. Geliştirilmiş DüğümB (eNB):

 • İşlev:
  • LTE (Uzun Vadeli Evrim) ağlarında eNB, NodeB veya BTS’nin eşdeğeridir. LTE kablosuz iletişimi için baz istasyonu görevi görür.
 • Görevler:
  • eNB, radyo kaynaklarını yönetir, aktarımları kontrol eder ve LTE özellikli mobil cihazlar için radyo iletişimini yönetir.

4. Radyo Ağı Denetleyicisi (RNC):

 • İşlev:
  • Radyo Ağı Denetleyicisi (RNC), UMTS veya LTE ağındaki birden fazla NodeB veya eNB’nin sırasıyla kontrolünden ve yönetiminden sorumludur.
 • Görevler:
  • RNC; devir, radyo kaynağı yönetimi ve bağlantı kurulumu ve serbest bırakılması gibi işlevleri yönetir.

5. Dağıtılmış Anten Sistemi (DAS):

 • İşlev:
  • DAS, kablosuz kapsama alanını ve kapasiteyi artırmak için bir alana dağıtılan bir anten ağını içerir.
 • Görevler:
  • DAS, sinyalleri merkezi bir kaynaktan dağıtarak, özellikle kapalı veya yoğun nüfuslu alanlarda sinyal kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olur.

6. Uzak Radyo Ünitesi (RRU):

 • İşlev:
  • Uzak Radyo Birimi (RRU), baz istasyonundan uzağa yerleştirilebilen, fiber optik aracılığıyla bağlanan bir bileşendir.
 • Görevler:
  • RRU, radyo frekansı (RF) işlevlerini üstlenir ve uzun mesafelerde sinyal kaybının en aza indirilmesine yardımcı olabilir.

7. Küçük Hücreler:

 • İşlev:
  • Küçük Hücreler, sınırlı bir coğrafi alanı kapsayacak şekilde tasarlanmış, özellikle yoğun kentsel ortamlarda ek kapasite ve kapsama alanı sağlayan düşük güçlü baz istasyonlarıdır.
 • Görevler:
  • Küçük Hücreler, trafiğin makro hücrelerden boşaltılmasına yardımcı olarak ağ verimliliğini ve kullanıcı deneyimini iyileştirir.

8. Mobil Cihazlar (UE – Kullanıcı Ekipmanı):

 • İşlev:
  • Kullanıcı Ekipmanı (UE), son kullanıcılar tarafından kullanılan akıllı telefonlar, tabletler veya diğer kablosuz özellikli cihazlar gibi mobil cihazları ifade eder.
 • Görevler:
  • UE’ler, ses ve veri hizmetlerine erişmek, kablosuz iletimleri başlatmak ve almak için RAN bileşenleriyle iletişim kurar.

Bu bileşenler toplu olarak Radyo Erişim Ağını oluşturarak mobil cihazları çekirdek ağa bağlar ve kullanıcılar için kablosuz iletişim hizmetlerine olanak tanır. RAN teknolojilerinin evrimi, GSM’den UMTS, LTE ve ötesine geçişte açıkça görülmektedir; bunların her biri veri hızları, kapasite ve ağ verimliliği açısından iyileştirmeler sunmaktadır.

Recent Updates

Related Posts