Telekomda LAN nedir?

LAN veya Yerel Alan Ağı, ev, ofis veya kampüs gibi sınırlı bir coğrafi alandaki bilgisayarları, cihazları ve kaynakları birbirine bağlayan bir ağ türüdür. LAN’lar yerel iletişimi ve kaynak paylaşımını kolaylaştırarak bağlı cihazların veri alışverişinde bulunmasına, dosya paylaşmasına ve yazıcılar ve sunucular gibi paylaşılan kaynaklara erişmesine olanak tanır. LAN’lar telekomünikasyon altyapısının temel bir bileşenidir ve işbirliğine dayalı çalışma ortamlarının desteklenmesinde önemli bir rol oynar.

Telekomda LAN’ın (Yerel Alan Ağı) Temel Yönleri:

 1. Coğrafi kapsam:
  • LAN’lar, genellikle tek bir bina veya kampüs içindeki nispeten küçük coğrafi alanlar için tasarlanmıştır. LAN’ın kapsamı birkaç kilometre ile sınırlıdır, bu da yüksek veri aktarım hızları ve düşük gecikme sağlar.
 2. Topolojiler:
  • LAN’lar yıldız, veri yolu, halka ve ağ dahil olmak üzere çeşitli topolojilerde yapılandırılabilir. Topoloji, cihazların ağ içinde nasıl bağlanacağını tanımlar. Yıldız topolojisinde cihazlar merkezi bir hub’a veya anahtara bağlanırken veri yolu topolojisinde cihazlar ortak bir iletişim ortamını paylaşır.
 3. Ethernet ve Wi-Fi:
  • Ethernet ve Wi-Fi, LAN’ları uygulamak için kullanılan yaygın teknolojilerdir. Ethernet, genellikle çift bükümlü kablolar aracılığıyla kablolu bağlantıların kullanımını içerirken Wi-Fi, radyo dalgalarını kullanarak kablosuz bağlantıya olanak tanır. Her iki teknoloji de yerel ağ içerisinde yüksek hızlı veri aktarımını destekler.
 4. Ağ cihazları:
  • LAN’lar bilgisayarlar, sunucular, yönlendiriciler, anahtarlar ve erişim noktaları dahil olmak üzere çeşitli ağ cihazlarından oluşur. Anahtarlar, LAN içindeki veri trafiğini yönetmek ve cihazlar arasında verimli ve doğrudan iletişim sağlamak için çok önemlidir.
 5. Veri Bağlantı Katmanı:
  • LAN’lar öncelikle OSI modelinin Veri Bağlantı Katmanında (Katman 2) ve bir dereceye kadar Ağ Katmanında (Katman 3) çalışır. Ethernet çerçeveleri, LAN’larda veri kapsülleme için yaygın olarak kullanılır ve aynı LAN içindeki cihazlar, MAC (Medya Erişim Kontrolü) adreslerini kullanarak iletişim kurar.
 6. IP Adresleme:
  • LAN’lar genellikle cihaz tanımlama ve iletişim için IP (İnternet Protokolü) adreslemesini kullanır. IP daha yaygın olarak geniş alan ağlarıyla (WAN’lar) ilişkilendirilse de LAN’larda, özellikle daha büyük kurumsal ortamlarda da kullanılır.
 7. Kaynak Paylaşımı:
  • LAN’ların en önemli faydalarından biri kaynak paylaşımıdır. LAN içindeki cihazlar dosyaları, yazıcıları ve diğer kaynakları paylaşabilir. Bu, işbirlikçi çalışmayı ve paylaşılan altyapının verimli kullanımını kolaylaştırır.
 8. Yüksek Veri Aktarım Hızları:
  • LAN’lar, genellikle 10 Mbps’den (Ethernet) birkaç Gbps’ye (Gigabit Ethernet ve ötesi) kadar değişen yüksek veri aktarım hızları sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yüksek hızlı iletişim, veri yoğun uygulamaları ve multimedya içeriğini desteklemek için çok önemlidir.
 9. Güvenlik önlemleri:
  • Yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak ve ağ içindeki verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak için LAN’larda güvenlik duvarları, şifreleme ve erişim kontrolleri gibi güvenlik önlemleri uygulanır.
 10. İntranetler:
  • Birçok kuruluş, dahili olarak bilgi ve kaynakları paylaşmak için internet teknolojilerini kullanan özel ağlar olan intranetleri oluşturmak için LAN’ları kullanır. İntranetler dahili iletişimi, işbirliğini ve merkezi hizmetlere erişimi destekler.
 11. LAN Partileri:
  • Daha resmi olmayan bir bağlamda, LAN’lar bazen “LAN partileri” olarak bilinen oyun etkinlikleri için kullanılır. Katılımcılar, çok oyunculu oyun deneyimleri için bilgisayarlarını ortak bir konuma getirir ve yerel bir ağa bağlanır.
 12. Yönetilen ve Yönetilmeyen Anahtarlar:
  • Anahtarlar, cihazlar arasında verimli iletişimi kolaylaştırarak LAN’larda çok önemli bir rol oynar. Yönetilen anahtarlar, VLAN (Sanal Yerel Alan Ağı) desteği ve Hizmet Kalitesi (QoS) yapılandırması gibi ek özellikler sunarak ağ yönetimi üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Özetle LAN (Yerel Alan Ağı), sınırlı bir coğrafi alan içerisinde iletişim ve kaynak paylaşımını sağlayan bir ağ altyapısı türüdür. İşbirliğine dayalı çalışma ortamlarının temelini oluşturur, yüksek hızlı veri aktarımını destekler ve bağlı cihazlar arasında dosya ve kaynakların verimli şekilde paylaşılmasını kolaylaştırır.

Recent Updates

Related Posts