Telekomda HARQ nedir?

Telekomünikasyonda “HARQ”, “Hibrit Otomatik Tekrar İsteği” anlamına gelir. HARQ, otomatik tekrar isteği (ARQ) mekanizmalarını birleştirerek veri iletiminin güvenilirliğini artırmak için iletişim sistemlerinde, özellikle kablosuz ağlarda kullanılan bir protokoldür. HARQ’un hibrit yaklaşımı, özellikle zorlu veya hataya açık iletişim ortamlarında başarılı veri dağıtım şansını artırmak için ileri hata düzeltme (FEC) ve yeniden iletim stratejilerini birleştirir.

Telekomda HARQ’un (Hibrit Otomatik Tekrar Talebi) Temel Yönleri:

 1. Hata Düzeltme ve Yeniden İletim:
  • HARQ, güvenilir veri iletimini sağlamak için hata düzeltme tekniklerini ve yeniden iletim mekanizmalarını birleştirir. Alıcının, alınan veri paketlerindeki hataları FEC kullanarak tespit edip düzeltmesini sağlar ve gerekirse hatalı paketlerin yeniden iletilmesini ister.
 2. Uyarlanabilir Modülasyon ve Kodlama (AMC):
  • HARQ genellikle Uyarlanabilir Modülasyon ve Kodlama (AMC) ile birlikte çalışır. Kablosuz iletişim bağlamında AMC, iletişim kanalının kalitesine bağlı olarak modülasyon şemasını ve kodlama hızını dinamik olarak ayarlar. HARQ, uyarlanabilir kodlamaya rağmen hala oluşabilecek hataların ele alınmasına yönelik bir mekanizma sağlayarak AMC’yi tamamlar.
 3. Yumuşak Birleştirme:
  • HARQ, başarılı kod çözme şansını artırmak için iletilen bir paketin alınan birden fazla kopyasının birleştirildiği, yumuşak birleştirme olarak bilinen bir teknik kullanır. Bu yaklaşım, önceki iletimlerden elde edilen bilgilerden yararlanarak daha doğru kod çözme girişimlerine olanak tanır.
 4. Hızlı Yeniden İletim:
  • HARQ hatalı paketlerin hızlı bir şekilde yeniden iletilmesini kolaylaştırır. HARQ, tam bir gidiş-dönüş onayı beklemek yerine, alıcı tarafından hatalı olarak algılanan belirli paketlerin hızlı bir şekilde yeniden iletilmesine olanak tanır.
 5. Artımlı Artıklık:
  • HARQ sıklıkla, yeniden iletimlerde ek artıklık bilgilerinin sağlandığı artımlı artıklığı kullanır. İlk iletim hatalar içeriyorsa, sonraki yeniden iletimler, başarılı kod çözme olasılığını artırmak için artan bilgileri içerir.
 6. Gidiş-Dönüş Süresinin Dikkate Alınması:
  • HARQ, iletişim kanalının gidiş-dönüş süresini (RTT) dikkate alır. HARQ, hızlı yeniden aktarıma izin vererek, gidiş-dönüş süresiyle ilişkili gecikmelerin etkisini en aza indirmeye yardımcı olarak veri aktarımındaki gecikmenin azalmasına katkıda bulunur.
 7. Dur ve Bekle ARQ:
  • HARQ bazen gönderenin bir sonraki paketi iletmeden önce duraklattığı ve onay için beklediği bir dur ve bekle ARQ şeması kullanılarak uygulanır. Bu, gönderenin iletim stratejisini alıcıdan gelen geri bildirime göre ayarlamasına olanak tanır.
 8. Siparişli Teslimat:
  • HARQ, yalnızca eksik veya hatalı paketleri yeniden ileterek paketlerin sırayla teslim edilmesini sağlar. Bu, alıcıda doğru veri dizisinin korunmasına yardımcı olur.
 9. Kablosuz Ağlara Uygunluk:
  • HARQ, iletişim kanalı koşullarının dinamik olarak değişebildiği kablosuz ağlar için özellikle uygundur. Değişen kanal koşullarına uyum sağlama ve hataları düzeltme yeteneği, kablosuz ortamlarda güvenilir veri aktarımına katkıda bulunur.
 10. Spektrum Kullanımında Verimlilik:
  • HARQ, yeniden iletim hatası olasılığını azaltarak güvenilir iletişim sağlayarak spektrum kullanımının verimliliğine katkıda bulunur. Bu, mevcut radyo kaynaklarının kullanımını optimize etmek için çok önemlidir.

Özetle HARQ (Hibrit Otomatik Tekrar İsteği), telekomünikasyonda, özellikle kablosuz ağlarda, veri iletiminin güvenilirliğini artırmak için kullanılan bir protokoldür. HARQ, hata düzeltme ve yeniden iletim stratejilerini birleştirerek zorlu iletişim ortamlarında verilerin verimli ve güvenilir şekilde iletilmesine katkıda bulunur.

Recent Updates

Related Posts