Telekomda Akıllı Ağ mimarisi nedir?

Telekomünikasyonda Akıllı Ağ (IN) mimarisi, gelişmiş ve akıllı hizmetlerin geleneksel telekomünikasyon ağına entegre edilmesini sağlayan bir çerçeveyi ifade eder. Akıllı Ağın amacı, katma değerli hizmetlerin esnek ve programlanabilir bir şekilde oluşturulmasını, sağlanmasını ve yönetilmesini sağlamaktır. Bu mimari, hizmet sağlayıcıların hizmetleri temel ağ altyapısından bağımsız olarak dağıtmasına ve kontrol etmesine olanak tanır.

Telekomda Akıllı Ağ Mimarisinin Temel Yönleri:

 1. Hizmet Mantığı ve Anahtarlama Ekipmanının Ayrılması:
  • Akıllı Ağ mimarisinin temel prensiplerinden biri, hizmet mantığının anahtarlama ekipmanından ayrılmasıdır. Bu ayırma, hizmet sağlayıcıların, çekirdek ağ öğelerinde değişiklik yapmadan hizmetleri tanıtmasına ve değiştirmesine olanak tanır.
 2. Hizmet Kontrol Noktaları (SCP’ler):
  • Akıllı Ağ, hizmet mantığını ve kontrol bilgilerini depolamaktan sorumlu özel veritabanları veya sunucular olan Hizmet Kontrol Noktalarını (SCP’ler) içerir. SCP’ler, önceden tanımlanmış kurallara dayalı olarak hizmet mantığını yürüten akıllı hizmet denetleyicileri olarak görev yapar.
 3. Hizmet Anahtarlama Noktaları (SSP’ler):
  • Hizmet Anahtarlama Noktaları (SSP’ler), gerçek çağrı yönetimi ve anahtarlama işlevlerinden sorumlu ağ öğeleridir. Çağrıları işlemek için gerekli hizmet mantığını ve talimatlarını elde etmek için SCP’lerle etkileşime girerler. SSP’ler genellikle merkez ofiste veya anahtarlama merkezlerinde bulunur.
 4. Akıllı Çevre Birimleri (IP’ler):
  • Akıllı Çevre Birimleri (IP’ler), Akıllı Ağa ek işlevsellik sağlayan özel cihazlar veya bileşenlerdir. Akıllı hizmetlerin yeteneklerini geliştiren sesli yanıt üniteleri, duyuru sunucuları veya medya ağ geçitleri gibi unsurları içerebilirler.
 5. Hizmet Oluşturma Ortamı (SCE):
  • Hizmet Oluşturma Ortamı (SCE), hizmet sağlayıcıların akıllı hizmetleri tasarlamasına, oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanıyan bir dizi araç ve arayüzdür. Geliştiricilerin hizmet mantığını tanımlamaları ve hizmetlerin ağ ile nasıl etkileşime girmesi gerektiğini belirlemeleri için bir platform sağlar.
 6. Ortak Kanal Sinyallemesi (CCS):
  • Akıllı Ağ mimarisi, ağ öğeleri arasındaki iletişim için genellikle Sinyal Sistemi No. 7 (SS7) gibi Ortak Kanal Sinyalleme (CCS) protokollerini kullanır. Bu sinyalleşme yaklaşımı, sinyalleşme bilgilerini ses veya veri trafiğinden ayırarak SSP’ler ve SCP’ler arasında kontrol mesajlarının alışverişini kolaylaştırır.
 7. Dinamik Hizmet Çağırma:
  • Akıllı Ağ, dinamik hizmet çağrısını destekleyerek, bir çağrının belirli koşullarına göre hizmetlerin gerçek zamanlı olarak çağrılmasına veya değiştirilmesine olanak tanır. Bu esneklik, kişiselleştirilmiş ve bağlama duyarlı hizmetlerin uygulanmasına olanak tanır.
 8. Esneklik ve Ölçeklenebilirlik:
  • IN mimarisi esnek ve ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlanmıştır ve hizmet sağlayıcıların mevcut ağ altyapısında önemli değişiklikler yapmadan yeni hizmetler sunmasına olanak tanır. Bu uyarlanabilirlik, gelişen tüketici taleplerine ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmak için çok önemlidir.
 9. Ağ Yönetimi ve Faturalandırma Entegrasyonu:
  • Akıllı Ağ, hizmetlerin verimli çalışmasını ve para kazanmasını sağlamak için ağ yönetim sistemleri ve faturalandırma platformlarıyla bütünleşir. Ağ operatörleri, aboneleri doğru bir şekilde faturalandırırken akıllı hizmetlerin performansını izleyebilir, analiz edebilir ve optimize edebilir.
 10. Gelişmiş Hizmetler Desteği:
  • Akıllı Ağ mimarisi, çağrı yönlendirme, çağrı bekletme, sesli mesajlaşma ve etkileşimli sesli yanıt (IVR) sistemleri dahil olmak üzere çok çeşitli gelişmiş hizmetleri destekler. Yenilikçi ve gelir getirici hizmetlerin dağıtımı için bir temel görevi görür.
 11. Yeni Nesil Ağlara Evrim:
  • Akıllı Ağ mimarisinin kavramları ve ilkeleri, IP tabanlı ağlar ve birleşik ve multimedya ortamlarında hizmetlerin tanıtılması da dahil olmak üzere yeni nesil ağların evrimini etkilemiştir.

Özetle, telekomünikasyondaki Akıllı Ağ mimarisi, gelişmiş, katma değerli hizmetleri esnek ve programlanabilir bir şekilde entegre etmek ve sunmak için bir çerçeve sağlar. SCP’lerin, SSP’lerin, IP’lerin ve Hizmet Oluşturma Ortamının kullanımıyla birlikte hizmet mantığının ağ altyapısından ayrılması, dinamik hizmet çağrısına ve yenilikçi hizmetlerin verimli bir şekilde konuşlandırılmasına olanak tanır.

Recent Updates

Related Posts