Mobil İdeal ve Mobil Meşgul Durumu Arasındaki Karşılaştırma

MOBİL BOŞTA

Cep telefonu boştayken kamp yapmak için en iyi hücreyi dinler. Mobil, BSC’nin yardımı olmadan hücreyi kendisi seçmeye karar verir. Bu, her BCCH frekansının sinyal gücünü karşılaştırarak yapılır ve eğer en güçlü bulunursa, C1 > 0 (Hücre Seçim Kriteri) olduğunda kamplanır.

Eğer bu hücreye kamp yaptıktan sonra komşu hücrenin çok daha iyi olduğunu görürse o komşu hücreye geçecektir. Yeni hücre aynı konum alanındaysa, mobilin BSC’ye yeni hücresi hakkında bilgi vermesine gerek yoktur ancak yeni hücre farklı bir konum alanındansa mobil, BSC’yi bilgilendirmek için bir konum güncellemesi gerçekleştirecektir.

MOBİL MEŞGUL

Bir arama devam ederken (konuşma, veri veya faks) veya bir arama kurulumunun ortasındayken cep telefonunun meşgul olduğu kabul edilir. Bu aşamada mobil, mobilin daha iyi bir hücreye devredilmesinin gerekli olup olmadığına kendi başına karar veremez.

Bir mobilin hizmet veren hücre dışında başka bir hücreye geçmesi gerekip gerekmediğini yalnızca BSC belirleyebilir. BSC, kararını hem Mobile hem de BTS tarafından gönderilen ölçüm raporlarına dayanarak veriyor. Bu karar verme işlemine yer belirleme denir. Meşgul durumdayken cep telefonları Kısa Metin Mesajı (SMS) alabilir ancak Hücre Yayını Mesajlarını alamaz.

Recent Updates

Related Posts