Los telekomda ne anlama geliyor?

Telekomünikasyonda LOS, bağlama bağlı olarak birden fazla anlama sahip olabilir. İşte iki yaygın yorum:

Görüş Hattı (LOS):

1. Tanım:

Telekomünikasyondaki Görüş Hattı (LOS), iki iletişim noktası arasındaki, genellikle iki anten veya iletişim cihazı arasındaki engelsiz düz yolu ifade eder. Binalar, tepeler veya bitki örtüsü gibi engellerin bulunmaması, sinyallerin iletilmesi için net ve doğrudan bir hat sağlar.

2. Önem:

 • Kablosuz İletişim: LOS, kablosuz iletişim sistemlerinde, özellikle antenlerin optimum sinyal iletimi için engelsiz bir hatta ihtiyaç duyduğu noktadan noktaya bağlantılarda çok önemlidir.
 • Mikrodalga Bağlantıları: Mikrodalga iletişimi gibi teknolojiler, verici ve alıcı antenler arasında verimli veri aktarımı için büyük ölçüde LOS’ye dayanır.

3. LOS’yi Etkileyen Faktörler:

 • Engeller: Binalar, ağaçlar ve diğer engeller görüş hattını engelleyebilir ve sinyal kalitesini düşürebilir.
 • Frekans: Yüksek frekanslı sinyaller atmosferik emilime karşı daha hassastır ve daha net bir görüş hattı gerektirebilir.

4. Uygulamalar:

 • Mikrodalga İletişimi: LOS, telekomünikasyon ağlarındaki ana taşıyıcı bağlantılar için yaygın olarak kullanılan mikrodalga iletişim sistemlerinde önemlidir.
 • Uydu İletişimi: Uydu yer istasyonları, yörüngedeki uydularla iletişim kurmak için genellikle net bir görüş hattına ihtiyaç duyar.

Hizmet Düzeyi (LOS):

1. Tanım:

Daha geniş bir telekom bağlamında LOS, Hizmet Düzeyi anlamına da gelebilir. Bu, çağrı kalitesi, veri aktarım hızları ve genel kullanıcı deneyimi gibi faktörleri dikkate alarak bir telekomünikasyon ağı tarafından sağlanan hizmetin kalitesi ve güvenilirliğini ifade eder.

2. Ölçüm:

 • Çağrı Bırakma Oranları: LOS, bir ağdaki bırakılan çağrıların yüzdesi değerlendirilerek değerlendirilebilir.
 • Veri Aktarım Hızları: Veri hizmetleri için LOS, veri aktarımlarının hızının ve güvenilirliğinin ölçülmesini içerebilir.

3. Önem:

 • Müşteri Memnuniyeti: Kullanıcılar güvenilir ve tutarlı iletişim hizmetleri beklediğinden, müşteri memnuniyeti için yüksek düzeyde hizmet çok önemlidir.
 • Deneyim Kalitesi: LOS ölçümleri telekom operatörlerinin müşterilerine sundukları hizmetlerin kalitesini ölçmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur.

4. İzleme ve İyileştirme:

 • Ağ Optimizasyonu: Telekom sağlayıcıları, ağ iyileştirme ve optimizasyon alanlarını belirlemek için LOS göstergelerini düzenli olarak izler.
 • Kapasite Planlama: LOS hususları, ağın beklenen talebi karşılayabilmesini sağlamak için kapasite planlamasında rol oynar.

Özetle, telekomünikasyondaki LOS yaygın olarak Görüş Hattı anlamına gelir ve kablosuz iletişim için engelsiz yolların önemini vurgular. Ek olarak, bir telekomünikasyon ağı tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesini ve güvenilirliğini yansıtan Hizmet Düzeyini de temsil edebilir.

Recent Updates

Related Posts