Konuşma Kodlaması Nedir?

Kodlama moduna Düzenli Darbe Uyarılı-Uzun Vadeli Tahmin (RPE-LTP) adı verilir.
Şu şekilde çalışır: Önce 8KHZ örnekleme gerçekleştirilir, ardından 20 ms’lik karelere bölünür; her çerçevenin 4 alt çerçevesi vardır; her alt çerçevenin süresi 5 ms’dir; ve saf bit hızı 13kbit/s’dir.
Ses sıkıştırma kodlama tekniği modern dijital iletişim sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu teknikte, insan ses organlarının ürettiği ses ve gürültüyü simüle edecek bir model oluşturmak için bir ses kodlayıcı kullanılır. Modeli oluşturacak parametreler TCH kanalları üzerinden iletilecektir.
Ses kodlayıcı, artık uyarılmış doğrusal tahmin (REIP) kodlayıcıyı temel alır. Ayrıca, sıkıştırma etkisini arttırmak için uzun vadeli tahmin (LTP) kullanılır. LTP, sesli harfleri sesten çıkararak artık verilerin kodlanmasını daha avantajlı hale getirebilir. Birim olarak 20 ms ile ses kodlayıcı, sıkıştırılmış kodlamadan sonra 260 bit çıktı verir. Bu nedenle kod hızı 13kbps’dir. Bilginin önemine ilişkin farklı sınıflara göre, çıkış bitleri üç kategoriye ayrılabilir: 50 çok önemli bit, 132 önemli bit ve 78 sıradan bit.
Sesin doğrudan kodlandığı ve iletildiği (64kbps) geleneksel PCM hattıyla karşılaştırıldığında, GSM sisteminin 13kbps ses hızı çok daha düşüktür. Gelecekteki daha gelişmiş ses kodlayıcı, hızı 6,5 kbps’ye (yarım hızlı ses kodlama) daha da düşürebilir.

 

 

Recent Updates

Related Posts