GSM’nin baz istasyonu alt sisteminin elemanları nelerdir?

Baz İstasyonu Alt Sistemi (BSS), GSM (Mobil İletişim için Küresel Sistem) ağ mimarisinin kritik bir bileşenidir. Mobil cihazlar ile ağ arasındaki radyo iletişimini toplu olarak yöneten çeşitli unsurlardan oluşur. GSM’deki Baz İstasyonu Alt Sisteminin ana unsurları şunlardır:

1. Baz Alıcı-Verici İstasyonu (BTS):

 • Fonksiyon: BTS, kapsama alanı içindeki mobil cihazlara radyo iletimi ve sinyallerin alınmasından sorumludur.
 • Ana Özellikler:
  • Dijital ses ve verileri iletim için radyo sinyallerine dönüştürür.
  • Birden fazla mobil cihazla eşzamanlı iletişim için birden fazla zaman aralığını yönetir.

2. Baz İstasyonu Denetleyicisi (BSC):

 • Fonksiyon: BSC, birden fazla BTS’yi yöneten merkezi bir denetleyicidir. Radyo kanallarının tahsisini, aktarımları, frekans atlamayı ve güç seviyesi kontrolünü yönetir.
 • Ana Özellikler:
  • Kapsama alanı içindeki birçok BTS’yi yönetir ve kontrol eder.
  • Kaynakları tahsis eder ve çağrı kurulumunu ve serbest bırakılmasını yönetir.

3. Kod Dönüştürücü Alt Sistemi (TCS):

 • Fonksiyon: Kod Dönüştürücü Alt Sistemi, ses kodlama ve kod çözme işlevlerinden sorumludur. Bant genişliği kullanımını optimize etmek için ses sinyallerini farklı kodlama şemaları arasında dönüştürür.
 • Ana Özellikler:
  • Ses kalitesini ve bant genişliği verimliliğini optimize etmek için konuşma kod dönüştürmesi gerçekleştirir.
  • Çeşitli konuşma kodlama algoritmalarını destekler.

4. Abis Arayüzü:

 • Fonksiyon: Abis Arayüzü, BSC ile BTS arasındaki iletişim bağlantısıdır. Bu iki unsur arasında kontrol ve trafik bilgilerini taşır.
 • Ana Özellikler:
  • BSC ile birden fazla BTS arasındaki iletişimi ve veri alışverişini kolaylaştırır.
  • Sinyalleşme ve trafik için çeşitli protokolleri destekler.

5. Hım Arayüz:

 • Fonksiyon: Um Arayüzü, mobil cihaz ile BTS arasındaki hava arayüzüdür. Radyo kanalı üzerinden ses ve veri dahil sinyallerin iletimini kolaylaştırır.
 • Ana Özellikler:
  • Mobil cihaz ile BTS arasındaki iletişim bağlantısını yönetir.
  • Eşzamanlı iletişim için birden fazla kanalı ve zaman dilimini destekler.

6. Ağ Yönetim Sistemi (NMS):

 • Fonksiyon: Ağ Yönetim Sistemi, BSS de dahil olmak üzere genel GSM ağını denetler ve yönetir. Performansı izler, konfigürasyon değişikliklerini yönetir ve hata yönetimi sağlar.
 • Ana Özellikler:
  • BSS bileşenlerinin sağlığını ve performansını izler.
  • Yapılandırma değişikliklerine ve optimizasyona izin verir.

7. İşletme ve Bakım Merkezi (OMC):

 • Görevi: İşletme ve Bakım Merkezi, GSM şebekesinin bakım ve operasyonel yönlerinden sorumludur. Ağ kaynaklarını izlemeye, sorun gidermeye ve yönetmeye yönelik araçları ve sistemleri içerir.
 • Ana Özellikler:
  • BSS’nin bakımı ve işletimi ile ilgili faaliyetleri destekler.
  • Arıza tespiti ve sorun giderme için araçlar sağlar.

Özetle, GSM’deki Baz İstasyonu Alt Sistemi (BSS), Baz Alıcı-Verici İstasyonu (BTS), Baz İstasyonu Denetleyicisi (BSC), Transcoder Alt Sistemi (TCS), Abis Arayüzü, Um Arayüzü, Ağ Yönetim Sistemi (NMS), ve İşletme ve Bakım Merkezi (OMC). Bu öğeler, mobil cihazlar ile GSM ağı arasında verimli radyo iletişimini sağlamak için birlikte çalışır.

Recent Updates

Related Posts