GSM’in çağrı kanalı nedir?

GSM’de (Mobil İletişim için Küresel Sistem), çağrı kanalı, mobil cihaz ile ağ arasındaki iletişimde çok önemli bir rol oynar. Çağrı kanalı, mobil cihazı gelen aramalar veya mesajlar hakkında uyarmaktan sorumludur. İşte kısa bir genel bakış:

Tanım:

GSM’deki çağrı kanalı PCH (Çağrı Kanalı) olarak bilinir. Ağ tarafından mobil cihaza gelen bir arama, kısa mesaj veya diğer ilgili bilgilerin olduğunu bildirmek için kullanılan tek yönlü bir kanaldır.

İşlevsellik:

 1. Bekleme Modunda Çalışma:
  • Bir mobil cihaz boş moddayken (bir çağrıya veya veri oturumuna aktif olarak dahil olmadığında), çağrı kanalını izler.
  • Ağ, mobil cihazı sesli aramalar, SMS veya veri oturumları gibi gelen etkinlikler hakkında bilgilendirmek için çağrı kanalını kullanır.
 2. Konum Alanı Güncellemesi:
  • Çağrı kanalı aynı zamanda konum alanı güncelleme prosedürüne de dahil olur. Bir mobil cihaz yeni bir konum alanına taşındığında, sayfalama kanalı aracılığıyla ağa periyodik güncellemeler gönderir.
 3. Çağrı Blokları:
  • Çağrı kanalı, ağ tarafından mobil cihaza gönderilen bilgi birimleri olan çağrı bloklarını ileterek çalışır.
  • Bu çağrı blokları gelen çağrı veya mesaj hakkında bilgi içerir ve çağrı kanalı üzerinden yayınlanır.

Operasyon:

 1. Hücre yayını:
  • Çağrı kanalı, bir hücre içindeki birden fazla mobil cihaza verimli bir şekilde ulaşmak için hücre yayını adı verilen bir teknik kullanır.
  • Hücre yayını, ağın belirli bir coğrafi alan içindeki bir grup mobil cihaza aynı anda bilgi yayınlamasına olanak tanır.
 2. Çoklu Çerçeve Yapısı:
  • Çağrı kanalı çok çerçeveli bir yapıyı takip eder ve her çoklu çerçeve, alt çerçevelere bölünür.
  • Alt çerçeveler, mobil cihazlara yayınlanan gerçek çağrı mesajlarını içerir.
 3. Çağrı Grubu:
  • Ağ, mobil cihazları çağrı gruplarına ayırır. Her gruba, çoklu çerçeve yapısı içerisinde belirli bir dizi sayfalama bloğu atanır.
  • Mobil cihazlar, atandıkları gruba karşılık gelen çağrı bloklarını dinler.

Önem:

Çağrı kanalı, mobil cihazlardaki güç tüketimini optimize etmek için gereklidir. Mobil cihaz, radyo arayüzünü sürekli olarak aktif tutmak yerine, daha düşük güç durumunda kalabilir ve çağrı kanalını gelen etkinlikler açısından kontrol etmek için periyodik olarak uyanabilir. Bu, daha iyi pil verimliliğine katkıda bulunur.

Özetle, GSM’deki çağrı kanalı (PCH), mobil cihazları gelen çağrılar, mesajlar ve diğer etkinlikler hakkında uyarmaktan sorumlu tek yönlü bir kanaldır. GSM şebekesinin verimli çalışmasında, özellikle boş modda mobil cihazlarla iletişimin yönetilmesinde kritik bir rol oynar.

Recent Updates

Related Posts