GSM’de Veriler için Çapraz Serpiştirme Nasıl Yapılır?

Verilerin Aralıklı Olduğu ve Türü Diyagonal olan Verilerin Hata Korumasını ve Güvenliğini Artırmak için nasıl çalıştığını kontrol edelim.

Aşağıdaki şema, basitleştirilmiş bir biçimde, 9,6 kbit/s’lik bir veri kanalına uygulanan çapraz serpiştirmeyi göstermektedir.

Diyagram, daha önce açıklanan kodlama işleminden sonra tümü aynı aboneden gelen bir dizi ‘veri bloğunu’ gösterir. Her blok 456 bit içerir, bu bloklar her biri 114 bit içeren dört bloğa bölünmüştür. Bu bloklar daha sonra bir araya getirilir.

Diagonal Interleaving Data

İlk bloğun ilk 6 biti ilk patlamaya yerleştirilir. İkinci bloğun ilk 6 biti ikinci patlamaya yerleştirilecektir ve bu şekilde devam edecektir. Her 114 bitlik blok 19 patlamaya yayılır ve toplam 456 blok 22 patlamaya yayılır.

Veri kanallarının serpiştirme derinliğinin 22 olduğu söylense de buna bazen 19 serpiştirme derinliği de denir.

İletim Verileri

Verilerin korunmasını sağlamak için veri bitleri çok sayıda patlamaya yayılır. Bu nedenle, bir çoğuşma kaybolursa, aslında bir veri bloğundan yalnızca çok küçük miktarda veri kaybolacaktır. Kullanılan hata koruma mekanizmaları sayesinde kaybolan veriler alıcıda yeniden üretilebilmektedir.

Bu geniş serpiştirme derinliği, hataya karşı yüksek bir esneklik sağlamasına rağmen, verilerin iletiminde bir zaman gecikmesine neden olur. Veri iletimi biraz gecikirse alım kalitesi etkilenmez, oysa konuşmada bir gecikme olursa abone tarafından bu durum tespit edilebilir. Konuşmanın daha kısa bir serpiştirme derinliği kullanmasının nedeni budur.

Recent Updates

Related Posts