GSM’de PLMN Seçimi Nasıl Yapılır

Cep telefonu açıldığında, eğer varsa cep telefonunda kayıtlı PLMN’yi seçecektir. Kayıtlı GSM PLMN yoksa veya kayıtlı PLMN mevcut değilse (kapsama alanı yoksa), GSM cep telefonu başka bir GSM PLMN seçmeye çalışacaktır.otomatik olarakveyamanuel olarakmoduna bağlı olarak.

OTOMATİK MOD PLMN Seçimi GSM

Otomatik mod, GSM PLMNS listesini öncelik sırasına göre kullanır. Öncelik şu şekilde olacaktır:

  1. Kayıtlı olduğunuz son ağ.
  2. Ana sayfa PLMN.
  3. SIM kartta öncelik sırasına göre saklanan her PLMN.
  4. Rastgele sırayla -85 dBm’nin üzerinde sinyal seviyesine sahip diğer PLMN.
  5. Diğer tüm PLMN’lerin sinyal gücü azalıyor.

MANUEL MOD PLMN Seçimi GSM

Manuel mod PLMN Seçiminde cep telefonu ilk önce Ev PLMN’sine bağlanmayı deneyecektir. Başarısız olursa mevcut PLMN’lerin bir listesini sunacak ve kullanıcıdan birini seçmesini isteyecektir. Seçilen ikinci PLMN başarılı olmazsa cep telefonu kullanıcıya başka bir GSM PLMN seçmesi için bir bildirimde bulunacaktır.

Kullanıcılar başka bir ağı seçinceye kadar “Erişim yok” mesajı görüntülenecektir. GSM veya DCS kapsama alanı yoksa “Şebeke Yok” mesajı görüntülenecektir.

Recent Updates

Related Posts