GSM’de Mantıksal Kanal Tanımı

Fiziksel kanal bilginin taşındığı ortamdır.
Mantıksal kanal, fiziksel kanallar üzerinden taşınan bilgilerden oluşur.
A Fiziksel Kanal (belirli bir TDMA çerçevesinde sabit bir konumla (0-7) tanımlanan bir TS), farklı türde bilgiler içeren mesajları yayınlamak için kullanılabilir:
trafik mesajları konuşma ve veri için,

Farklı prosedürler ve tamamlayıcı hizmetler için

sinyal mesajları,

Mobil istasyonlar ve BTS arasındaki zamansal ve mantıksal senkronizasyon için

senkronizasyon mesajları,

Aşağı bağlantı ölçümlerinin yukarı bağlantı raporu için

ölçüm mesajları,

Ağa erişimi yönetmek için

kontrol mesajları.
Bütün bu tür mesajlar Mantıksal Kanallar içinde sınıflandırılır. İletilecek bilgi miktarına ve tutarlılıklarına bağlı olarak, ardışık Zaman Dilimlerini mümkün olduğu kadar kullanmak için birkaç mantıksal kanal tek bir fiziksel kanala eşlenebilir (her birinin doluluk süresini maksimuma çıkararak kaynak sayısının optimizasyonu) .
Sonuç olarak:
 Fiziksel Kanal = bilgi kapsayıcı
 Mantıksal Kanal = küresel bilgi içeriğinin spesifikasyonu
Recent Updates

Related Posts