GSM’de çoklu erişim teknikleri nelerdir?

GSM’de (Mobil İletişim için Küresel Sistem), birden fazla kullanıcının mevcut radyo spektrumunu verimli bir şekilde paylaşmasını sağlamak için çoklu erişim teknikleri kullanılır. GSM’de kullanılan birincil çoklu erişim tekniği, Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (FDMA) ile birlikte Zaman Bölmeli Çoklu Erişim (TDMA)’dir. GSM’deki bu çoklu erişim tekniklerine kısa bir genel bakış:

1. Zaman Bölmeli Çoklu Erişim (TDMA):

 • Açıklama: TDMA, frekans bandını zaman dilimlerine böler ve her kullanıcıya iletim için benzersiz bir zaman dilimi atanır. Çerçeve yapısı, her biri birkaç zaman dilimi içeren çerçeveler halinde düzenlenmiştir.
 • Avantajları:
  • Bant genişliğinin verimli kullanımı.
  • Aynı frekans bandındaki birden fazla kullanıcıyla eşzamanlı iletişim.
  • Basit uygulama.
 • Dezavantajları:
  • Zamanlama senkronizasyonu sorunlarına karşı hassastır.
  • Eşzamanlı kullanıcı sayısı açısından sınırlı ölçeklenebilirlik.

2. Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (FDMA):

 • Açıklama: FDMA, frekans bandını birden fazla kanala böler ve her kullanıcıya iletim için benzersiz bir frekans kanalı atanır. Paraziti en aza indirmek için her kanal koruma bantlarıyla ayrılmıştır.
 • Avantajları:
  • Basit ve sağlam.
  • Sürekli iletişimi yönetmek için çok uygundur.
  • Nispeten az kullanıcı sayısına sahip sistemler için uygundur.
 • Dezavantajları:
  • TDMA’ya kıyasla frekans spektrumunun verimsiz kullanımı.
  • Kalabalık ağ senaryolarında sınırlı ölçeklenebilirlik.

3. Kod Bölmeli Çoklu Erişim (CDMA) – GSM’de Kullanılmaz:

 • Açıklama: CDMA, her kullanıcıya benzersiz bir kod atayarak birden fazla kullanıcının aynı frekans bandı üzerinden aynı anda iletim yapmasına olanak tanır. Her kullanıcının sinyali benzersiz bir kod kullanılarak tüm frekans bandına yayılır.
 • Avantajları:
  • Artırılmış kapasite ve daha iyi spektral verimlilik.
  • Parazite karşı dayanıklıdır.
  • Daha fazla sayıda kullanıcıyı destekler.
 • Dezavantajları:
  • Karmaşık uygulama ve yönetim.
  • Kod atamalarının dikkatli bir şekilde yapılmasını gerektirir.

GSM, birincil çoklu erişim tekniği olarak ağırlıklı olarak TDMA’yı kullanır; FDMA ise frekans bandını fiziksel kanallara bölmek için kullanılır. TDMA ve FDMA’nın bu kombinasyonu, GSM’nin aynı frekans bandındaki birden fazla kullanıcıyı verimli bir şekilde desteklemesini sağlayarak, geniş çapta benimsenen bir mobil iletişim standardı olarak başarısına katkıda bulunur.

Recent Updates

Related Posts