GSM’de Çerçeve ve Kanal Nedir?

GSM sisteminin radyo yolu iletimiyle ilgili ana temel kavram, çoğuşma dizisidir (Burst olarak basitleştirilmiştir). 100’den fazla modülasyon biti içeren bir iletim birimleri dizisidir. Patlama dizisinin sınırlı bir süresi vardır ve sınırlı bir radyo frekansı spektrumunu ele geçirir. Zaman ve frekans penceresinden çıkan çıktılar olarak tanımlanabilirler. Bu pencereye Slot adı verilir. Başka bir deyişle, sistem frekans bandı içerisinde, yuvanın merkezi frekansı her 200KHz’de bir ayarlanır (FDMA’nın görüşüne göre); slot zaman ilerledikçe döngüsel olarak meydana gelir ve her seferinde 15/26 ms (yani yaklaşık 0,577 ms) yakalar (TDMA’nın görüşüne göre). Bu aralıkların aralıklarına Zaman Slotları adı verilir ve bunların süresine zaman birimi denir (BP olarak işaretlenir ve Patlama Dönemini belirtir).
Yukarıdaki diyagramda gösterildiği gibi slotu 15/26ms uzunluğunda ve 200KHz genişliğinde küçük bir dikdörtgen olarak çizmek için zaman/frekans grafiğini kullanabiliriz. Benzer şekilde GSM’de belirtilen 200KHz bant genişliğini, GSM spesifikasyonlarındaki Radyo Frekans Kanalına (yani RF kanalına) eşdeğer olan Frekans Slotu olarak adlandırabiliriz.
İki terim: zaman dilimi ve patlama dizisi, gerçek uygulamada bir dereceye kadar farklıdır. Örneğin çoğuşma dizisi bazen zaman-frekans “dikdörtgen” birimiyle, bazen de içeriğiyle ilişkilidir. Benzer şekilde zaman dilimi de zaman değeri anlamına gelir veya her 8 dilimdeki bir dilimin periyodik olarak kullanıldığını belirtir.
Belirtilmiş bir kanalı kullanmak, patlama dizisini belirtilen an ve frekansta, yani belirtilen yuvada iletmek anlamına gelir. Genellikle bir kanaldaki slotların zamanı süreksizdir.
Recent Updates

Related Posts