GSM’de Cell Identity CI Nedir?

GSM PLMN’deki her hücreyi benzersiz şekilde tanımlamak için, ağ operatörünün her hücreye hücre kimliği (CI) olan bir kod tahsis etmesi gerekir. Hücre kimliği, LAI ile birlikte dünyadaki her hücrenin kimliği için kullanılır.
CI 16 bitten oluşur, mevcut aralık 0~65535

‘tır

Hücre Kimliği (CI), her hücrenin sistem bilgisinde iletilen Hücre Küresel Kimliğinin (CGI) bir parçasıdır.

CI tahsisine ilişkin genellikle herhangi bir kısıtlama yoktur. 0’dan 65535’e kadar (ondalık) değer elde edilebilir. Ancak bir konum alanının aynı CI’ya sahip iki hücreye sahip olamayacağından emin olunmalıdır.

CI genellikle ağ tasarımında belirlenir. Bazı özel durumlar haricinde sistemin çalışması sırasında CI değerinin değiştirilmemesi gerekmektedir.

Bir konum alanının aynı CI’yı kullanan iki veya daha fazla hücreye sahip olmasına izin verilmediğini lütfen unutmayın. MSC’deki CI, BSC’deki ile aynı olmalıdır. Aksi halde MS bu hücrede arama yapamaz.

Recent Updates

Related Posts