GSM’de BCCH ve TCH nedir?

GSM’de (Mobil İletişim için Küresel Sistem), BCCH ve TCH, mobil cihaz ile baz istasyonu arasındaki iletişim için kullanılan iki tür mantıksal kanaldır. Bu kanallar GSM şebekesinde farklı roller üstlenirler ve kontrol ve trafik bilgilerinin alışverişinde farklı amaçlara hizmet ederler.

BCCH (Yayın Kontrol Kanalı):

 1. Amaç:
  • BCCH, hücre içindeki mobil cihazlara gerekli kontrol bilgilerinin yayınlanması amacına hizmet eden bir yayın kanalıdır. Bu bir downlink kanalıdır, yani bilgi baz istasyonundan mobil cihaza akar.
 2. Yayınlanan Bilgiler:
  • BCCH, mobil cihazın ağa yerleşmesine, senkronizasyon sağlamasına ve ağla ilgili önemli ayrıntılara erişmesine yardımcı olan sistem bilgi mesajları, hücre kimliği, frekans listeleri ve diğer parametreler gibi bilgileri taşır.
 3. Sürekli İletim:
  • BCCH sürekli çalışır ve hücre içerisinde belirli bir frekansta yayınlanır. Mobil cihazlar, ilk hücre seçimi, konum alanı güncellemesi ve gerekli ağ bilgilerinin alınması için BCCH’yi kullanır.
 4. Sabit Zaman Aralıkları:
  • BCCH, zaman bölmeli çoklu erişim (TDMA) çerçevesinde sabit zaman dilimleri kullanarak mobil cihazların sistem bilgilerini düzenli aralıklarla güvenilir bir şekilde almasına olanak tanır.

TCH (Trafik Kanalı):

 1. Amaç:
  • TCH, mobil cihaz ile ağ arasındaki gerçek ses veya veri trafiği alışverişi için kullanılan bir trafik kanalıdır. BCCH’den farklı olarak TCH, bir aşağı bağlantı (baz istasyonundan mobil cihaza) veya bir yukarı bağlantı (mobil cihazdan baz istasyonuna) olabilir.
 2. Ses ve Veri İletimi:
  • TCH, bir konuşma veya veri oturumu sırasında ses veya veri taşımaya adanmıştır. Mobil cihaz ile ağ arasında gerçek kullanıcı bilgilerinin aktarımı için kullanılır.
 3. Dinamik Tahsis:
  • TCH, hücredeki trafik kanallarına yönelik talebe göre dinamik olarak tahsis edilir. Bir mobil cihaz bir çağrı veya veri oturumu başlattığında, bu iletişimin süresi boyunca bir TCH atanır.
 4. Zaman Aralığı Tahsisi:
  • TCH, iletişim için TDMA çerçevesi içindeki belirli zaman dilimlerini kullanır. Zaman dilimlerinin atanması ağın kapasitesine ve hücrede devam eden trafiğe bağlıdır.

BCCH ve TCH arasındaki ilişki:

 • BCCH, mobil cihazların ağa erişmesi için gerekli kontrol bilgilerini sağlarken, TCH bir çağrı veya oturum sırasında sesin veya verinin gerçek iletiminden sorumludur.
 • Bir mobil cihaz öncelikle ağ hakkında bilgi edinmek için BCCH’yi kullanır ve bağlantı kurduğunda iletişimin süresi boyunca kendisine bir TCH atanır.

Özetle, GSM’deki BCCH (Yayın Kontrol Kanalı), temel kontrol bilgileri için kullanılan bir yayın kanalıdır; TCH (Trafik Kanalı), mobil cihaz ile ağ arasında ses veya veri trafiğinin alışverişi için özel bir kanaldır.

Recent Updates

Related Posts