GSM sistemindeki alt sistemler nelerdir?

GSM (Mobil İletişim için Küresel Sistem) sisteminde, çeşitli alt sistemler, genel mobil ağın işlevselliğini ve özelliklerini sağlamak için birlikte çalışır. Bu alt sistemler, radyo erişimini yönetmek, mobil istasyonları kontrol etmek ve ağ anahtarlamayı yönetmek gibi belirli görevleri gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. GSM sistemindeki temel alt sistemler şunlardır:

1. Mobil İstasyon (MS):

 • Tanım:
  • Mobil İstasyon (MS), abonenin kullandığı cep telefonu veya cihazı içeren kullanıcı ekipmanını ifade eder.
 • Bileşenler:
  • MS iki ana bileşenden oluşur: Mobil Ekipman (ME) ve Abone Kimlik Modülü (SIM). ME, fiziksel cihazı (telefon) içerirken SIM, Uluslararası Mobil Abone Kimliği (IMSI) gibi aboneye özel bilgileri saklar.

2. Baz İstasyonu Alt Sistemi (BSS):

 • Tanım:
  • Baz İstasyonu Alt Sistemi (BSS), mobil istasyon ile ağ arasındaki radyo iletişiminin yönetilmesinden sorumludur.
 • Bileşenler:
  • BSS iki ana unsurdan oluşur:
   • Baz Alıcı-Verici İstasyonu (BTS): BTS, mobil istasyonla radyo iletişimini yönetir.
   • Baz İstasyonu Kontrol Cihazı (BSC): BSC, birden fazla BTS’yi yönetir ve kontrol eder, aktarma ve frekans atlama gibi görevleri yerine getirir.

3. Ağ Anahtarlama Alt Sistemi (NSS):

 • Tanım:
  • Ağ Anahtarlama Alt Sistemi (NSS), GSM ağı içindeki çağrı ve bağlantı kontrol işlevlerini yönetir.
 • Bileşenler:
  • NSS aşağıdaki temel unsurlardan oluşur:
   • Mobil Anahtarlama Merkezi (MSC): MSC, çağrı değiştirmeyi, aktarmayı gerçekleştirir ve diğer ağlara olan bağlantıyı yönetir.
   • Ev Konumu Kaydı (HLR): HLR, konum ve abone profilleri de dahil olmak üzere aboneyle ilgili bilgileri saklar.
   • Ziyaretçi Konum Kaydı (VLR): VLR, halihazırda kapsama alanı içinde bulunan aboneler hakkındaki bilgileri saklar.

4. İşletme ve Bakım Merkezi (OMC):

 • Tanım:
  • İşletme ve Bakım Merkezi (OMC), GSM ağının genel işleyişinin izlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur.
 • Bileşenler:
  • OMC, ağ performansının izlenmesi, arıza tespiti ve bakım faaliyetleri için sistem ve araçlar içerir.

5. Kimlik Doğrulama Merkezi (AUC):

 • Tanım:
  • Kimlik Doğrulama Merkezi (AUC), ağ içindeki mobil abonelerin güvenliğinin ve kimlik doğrulamasının sağlanmasından sorumludur.
 • İşlevsellik:
  • AUC, ağı yetkisiz erişime karşı korumak için kimlik doğrulama işlemi sırasında kullanılan güvenlik parametrelerini oluşturur ve doğrular.

6. Ekipman Kimlik Kaydı (EIR):

 • Tanım:
  • Ekipman Kimlik Kaydı (EIR), mobil cihazların Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği (IMEI) numaralarının yönetilmesinden sorumludur.
 • İşlevsellik:
  • EIR, çalıntı veya yetkisiz mobil cihazları izlemek ve bunların ağa erişmesini önlemek için kullanılır.

Bu alt sistemler toplu olarak GSM mimarisini oluşturarak mobil aboneler için ses ve veri iletişim hizmetlerini kolaylaştırır.

Recent Updates

Related Posts