GSM için Ağ Renk Kodu NCC

NCC, BSIC’in bir parçasıdır. MS bunu farklı GSM PLMN’ye ait olan bitişik BTS’leri ayırt etmek için kullanır.
NCC, 0 ile 7 arasında değişen 3 bitten oluşur.

NCC ve BCC birlikte, her hücrenin senkron kanalında iletilen baz istasyonu kimlik kodunu (BSIC) oluşturur.

Çoğu durumda, farklı GSM PLMN’leri birçok durumda aynı kapsama alanına sahiptir ancak bunların ağ planlaması birbirinden bağımsızdır. Bitişik BTS’lerin farklı BSIC’lere sahip olmasını sağlamak için genellikle bitişik GSM PLMN’nin farklı NCC’yi seçmesi düzenlenir.

Aynı BCCH frekansına sahip bitişik veya yakın hücrelerin farklı BSIC’ye sahip olması gerekir. Sınır alanlarındaki hücrelerin konfigürasyonuna özel dikkat gösterilmelidir.

Recent Updates

Related Posts