GPRS’de GGSN ve SGSN nedir?

GPRS (Genel Paket Radyo Servisi) bağlamında, GGSN (Ağ Geçidi GPRS Destek Düğümü) ve SGSN (Serving GPRS Destek Düğümü), paket anahtarlamalı mobil veri iletişim sisteminde farklı roller oynayan temel ağ elemanlarıdır. GPRS, verilerin GSM (Global System for Mobile Communications) şebekeleri üzerinden verimli bir şekilde iletilmesini sağlayan bir teknolojidir.

GGSN (Ağ Geçidi GPRS Destek Düğümü):

 1. Harici Ağlara Açılan Kapı:
  • GGSN, GPRS ağı ile İnternet veya kurumsal intranetler gibi harici paket anahtarlamalı ağlar arasında ağ geçidi görevi görür. GPRS ağındaki mobil cihazlar ile harici sunucular arasındaki iletişimi sağlayan arayüz görevi görür.
 2. IP Adresi Ataması:
  • GGSN, GPRS ağı içindeki mobil cihazlara IP (İnternet Protokolü) adresleri atar. GPRS ağına bağlanan her cihaza, diğer cihazlarla ve harici ağlarla iletişim kurmasına olanak tanıyan benzersiz bir IP adresi atanır.
 3. Paket Yönlendirme:
  • GGSN, IP paketlerinin GPRS ağı ile harici ağlar arasında yönlendirilmesinden sorumludur. Mobil cihazlardan gelen veri paketlerinin, ister GPRS ağı içinde ister harici ağlarda olsun, amaçlanan hedeflere doğru şekilde yönlendirilmesini sağlar.
 4. Şarj ve Faturalandırma:
  • GGSN, her mobil cihaz için veri kullanımını takip ederek ücretlendirme ve faturalandırma süreçlerinde yer alıyor. Faturalandırma açısından hayati önem taşıyan, cihazlar tarafından iletilen ve alınan veri hacmi hakkında bilgi toplar.
 5. PDN ile birlikte çalışma:
  • GGSN, GPRS sisteminin ötesindeki harici ağları temsil eden Paket Veri Ağı (PDN) ile arayüz oluşturur. Bu birlikte çalışma, verilerin GPRS cihazları ve harici ağlar arasında sorunsuz bir şekilde akmasını sağlar.

SGSN (GPRS Destek Düğümüne Hizmet Veren):

 1. Radyo Kaynak Yönetimi:
  • SGSN, hizmet alanı içindeki mobil cihazlarla radyo kaynaklarını ve bağlantılarını yönetir. Mobil cihazların konumunun takip edilmesi, radyo oturumlarının yönetilmesi ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanmasından sorumludur.
 2. Hareket Yönetimi:
  • SGSN, alan güncellemelerini ve konum güncellemelerini takip etme gibi işlevleri yerine getirerek mobilite yönetiminde önemli bir rol oynar. Bu, ağ içinde hareket eden bir mobil cihazın mevcut konumunu ağın takip etmesine olanak tanır.
 3. Kimlik Doğrulama ve Güvenlik:
  • SGSN, GPRS ağının kimlik doğrulama ve güvenlik yönleriyle ilgilenmektedir. Yetkisiz erişimi önlemek ve iletim sırasında verileri korumak için mobil cihazların kimliğini doğrular ve güvenli bağlantılar kurar.
 4. IP Adresi Ataması:
  • SGSN, hizmet alanı içindeki mobil cihazlara geçici IP adresleri atar. Bu geçici adresler, cihaz başka bir SGSN’ye devredilinceye veya bağlantı kesilinceye kadar GPRS ağı içindeki iletişim için kullanılır.
 5. GTP Tüneli:
  • SGSN, IP paketlerinin GPRS ağı ile harici ağlar arasında yönlendirilmesini kolaylaştırmak için GGSN ile GTP (GPRS Tünel Protokolü) tünelleri kurar. GTP tünelleme, veri paketlerinin güvenli ve verimli aktarımını sağlar.
 6. MSC ile arayüz:
  • SGSN, ses ve devre anahtarlamalı veri hizmetleri için MSC (Mobil Anahtarlama Merkezi) ile arayüz oluşturur. Bu, mobil ağ içindeki paket anahtarlamalı ve devre anahtarlamalı hizmetler arasında koordinasyona olanak tanır.
 7. Dolaşım Desteği:
  • SGSN, GPRS ağı içindeki farklı SGSN’ler arasındaki cihazların mobilitesini destekler. Bu, kesintisiz bağlantı sağlamak ve mobil cihazlar farklı hizmet alanları arasında hareket ederken aktif oturumları sürdürmek için gereklidir.

Özetle, GPRS’de, GGSN (Ağ Geçidi GPRS Destek Düğümü) harici ağlara ağ geçidi görevi görür, IP adresi atamasını yönetir ve paket yönlendirmeyi kolaylaştırır; SGSN (GPRS Destek Düğümüne Hizmet Verme) ise radyo kaynaklarını yönetir, mobilite yönetimini yönetir ve Hizmet alanı içindeki mobil cihazların güvenliği ve kimlik doğrulaması. GGSN ve SGSN birlikte, mobil ağlarda verimli paket anahtarlamalı veri iletişiminin sağlanmasında önemli rol oynar.

Recent Updates

Related Posts