GPRS mimarisinde SGSN nedir?

GPRS (Genel Paket Radyo Servisi) mimarisinde “SGSN”, “GPRS Destek Düğümüne Hizmet Verme” anlamına gelir. SGSN, paket anahtarlamalı veri hizmetlerinin mobil ağlar üzerinden sunulmasında merkezi bir rol oynayan önemli bir ağ öğesidir. GPRS çekirdek ağının bir parçasıdır ve oturum yönetimi, mobilite yönetimi ve veri paketlerinin mobil cihazlar ile harici paket veri ağları arasında yönlendirilmesiyle ilgili görevleri yerine getirir.

GPRS Mimarisinde GPRS Destek Düğümüne (SGSN) Hizmet Verme:

 1. Tanım:
  • Serving GPRS Destek Düğümü (SGSN), GPRS mimarisi içindeki paket anahtarlamalı veri oturumlarını, mobil cihazların mobilitesini ve GPRS ağı içindeki veri paketlerinin yönlendirilmesini yönetmekten sorumlu bir ağ öğesidir.
 2. Görevler ve sorumluluklar:
  • SGSN, oturum yönetimi, mobilite yönetimi ve paket yönlendirme dahil olmak üzere çeşitli görevleri yerine getirir. Veri paketlerinin mobil cihazlar ile harici paket veri ağları arasında verimli bir şekilde iletilmesini sağlar.
 3. Oturum Yönetimi:
  • SGSN, mobil cihazlar için paket veri oturumlarının oluşturulmasından, sürdürülmesinden ve yayınlanmasından sorumludur. Paket veri bağlamlarının etkinleştirilmesini ve devre dışı bırakılmasını yöneterek mobil kullanıcıların veri hizmetlerine erişmesine olanak tanır.
 4. Hareket Yönetimi:
  • SGSN, GPRS ağı içindeki mobil cihazların mobilitesini yönetir. Mobil cihazların konumunu izler ve kullanıcılar farklı coğrafi alanlar arasında hareket ettikçe, farklı SGSN’ler arasındaki aktif oturumların geçişini kolaylaştırır.
 5. Konum Güncellemesi:
  • SGSN, konum güncelleme prosedürlerine katılarak ağın mobil cihazların mevcut konumundan haberdar olmasını sağlar. Bu bilgi, gerektiğinde veri paketlerinin doğru SGSN’ye yönlendirilmesi için çok önemlidir.
 6. Veri Paketlerinin Yönlendirilmesi:
  • SGSN, veri paketlerini mobil cihazlar ile internet veya kurumsal intranetler gibi harici paket veri ağları arasında yönlendirir. Paket anahtarlamalı verilerin aktarımı için bir ağ geçidi görevi görür.
 7. Diğer Ağ Öğeleriyle Etkileşim:
  • SGSN, Ağ Geçidi GPRS Destek Düğümü (GGSN) ve Ev Konumu Kaydı (HLR) dahil olmak üzere diğer ağ öğeleriyle etkileşime girer. GGSN, harici ağlara açılan bir ağ geçidi görevi görürken, HLR, kimlik doğrulama ve mobilite verileri de dahil olmak üzere abone bilgilerini saklar.
 8. Güvenlik İşlevleri:
  • SGSN, GPRS ağı üzerinden iletilen verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak için güvenlik işlevlerini uygular. Kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamak için kimlik doğrulama ve şifreleme prosedürlerine katılır.
 9. Hizmet Kalitesi (QoS) Yönetimi:
  • SGSN, belirtilen QoS parametrelerine göre veri paketlerinin dağıtımını önceliklendirerek ve yöneterek Hizmet Kalitesi (QoS) yönetimine katkıda bulunur. Bu, farklı veri trafiği türlerinin uygun şekilde değerlendirilmesini sağlar.
 10. 3G ve Ötesine Evrim:
  • Başlangıçta GPRS için tasarlanmış olsa da, SGSN kavramı 3G (UMTS) ve sonraki teknolojilerin tanıtılmasıyla gelişti. LTE (4G) ve 5G gibi modern ağlarda, SGSN işlevleri gelişmiş paket çekirdeği (EPC) mimarisine entegre edilmiştir.

Özetle, Hizmet Veren GPRS Destek Düğümü (SGSN), GPRS mimarisi içinde, paket anahtarlamalı veri oturumlarının yönetilmesinden, mobil cihazların hareketliliğinin sağlanmasından ve veri paketlerinin mobil ağ ile harici paket veri ağları arasında yönlendirilmesinden sorumlu kritik bir bileşendir.

Recent Updates

Related Posts