DTX: Süreksiz İletim

Aslında iletişim sürecinde mobil abone zamanın yalnızca %40’ında konuşur ve geri kalan zamanda pek fazla yararlı bilgi aktarılmaz. Eğer tüm bilgiler ağa aktarılırsa, bu sadece sistem kaynaklarının israfına yol açmakla kalmayacak, aynı zamanda sisteme daha fazla müdahalede bulunacaktır. Bu sorunu aşmak için GSM sisteminde DTX tekniği kullanılır, yani ses sinyali gönderilmediğinde radyo sinyallerinin iletimi yasaktır. Bunun amacı parazit seviyesini azaltmak ve sistem verimliliğini arttırmaktır. Ayrıca bu mekanizma aynı zamanda mobil istasyonun pilinden tasarruf edebilir ve mobil istasyonun bekleme süresini uzatabilir. DTX fonksiyonunun veri aktarımı için kullanılmadığını unutmayın.
GSM sistemi için iki iletim modu vardır: biri normal moddur. Bu durumda gürültü, sesle aynı aktarım kalitesini elde eder; diğeri ise süreksiz iletim modudur. Bu durumda mobil istasyon yalnızca ses sinyallerini iletir. Alıcı taraftaki gürültü yapaydır.
Yapay gürültü, abonelerden hiçbiri konuşmadığında dinleyiciye iletişim bağlantısının iyi olduğunu bildirmek için kullanılır. Ve gürültü, dinleyeni rahatsız etmeyecek, rahatlatıcı bir ses olarak tasarlanmıştır.
Rahat gürültü iletimi aynı zamanda sistem ölçümünün gereksinimlerini de karşılar. DTX modunda 480 ms başına yalnızca 260 bitlik kodlar iletilir; normal modda ise 20 ms’de 260 bitlik kodlar iletilir. DTX modunda bu 260 bit, SID (Sessizlik Tanımlayıcı) çerçeveleri oluşturacaktır. Bu çerçeveler, ses çerçeveleri gibi, kanal kodlama, serpiştirme, şifreleme ve modülasyon yoluyla işlenecek ve ardından 8 sürekli patlama halinde iletilecektir. Diğer zamanlarda iletilen mesaj yoktur.
DTX modu isteğe bağlıdır. Ancak DTX modunda iletim kalitesi bir miktar düşecektir. Özellikle iletişimin her iki ucu da mobil abone olduğunda DTX aynı yol üzerinde iki kez kullanılacağından iletim kalitesine etkisi daha şiddetli olacaktır. Ek olarak, DTX işlevini uygulamak için sistem, kesintili aktarımın ne zaman başlatılacağını ve ne zaman durdurulacağını belirtebilmelidir; ve DTX aktif olduğunda kodlayıcı sinyalin ses sinyali mi yoksa gürültü sinyali mi olduğunu tespit edebilmelidir. Bu nedenle VAD tekniğinin kullanılması gerekmektedir. VAD algoritması, ölçülen sinyal enerjisini kendisi için tanımlanan eşikle karşılaştırarak her çıkış çerçevesinin ses veya arka plan gürültüsü içerip içermediğini belirler. Belirleme ilkesi, gürültü enerjisinin her zaman ses enerjisinden daha düşük olması gerektiğidir.
Recent Updates

Related Posts