D-AMPS GSM ile aynı mıdır?

D-AMPS (Dijital Gelişmiş Cep Telefonu Sistemi) ve GSM (Global System for Mobile Communications), ikinci nesil (2G) mobil iletişim teknolojileridir ancak aynı değildir. Bazı benzerliklere sahip olsalar da, farklı teknik özelliklere sahiptirler ve farklı standart kuruluşları tarafından geliştirilmiştir.

D-AMPS (IS-136):

 1. Geliştirme ve Standartlar:
   IS-136 olarak da bilinen
  • D-AMPS, Kuzey Amerika’da geliştirilmiştir ve Telekomünikasyon Endüstrisi Birliği (TIA) ve Elektronik Endüstrileri Birliği (EIA) tarafından geliştirilen IS-136 standardının bir parçasıdır.
 2. Çoklu Erişim Düzeni:
  • D-AMPS, kanal erişimi için GSM’ye benzer şekilde Zaman Bölmeli Çoklu Erişimi (TDMA) kullanır.
 3. Frekans aralıkları:
  • D-AMPS, 800 MHz frekans bandında, özellikle Hücresel (824–849 MHz) ve PCS (1850–1910 MHz) bantlarında çalışır.
 4. Konuşma Kodlaması:
  • D-AMPS, VSELP (Vektör Toplamı Heyecanlı Doğrusal Tahmin) adı verilen özel bir konuşma kodlama algoritması kullanır.
 5. Veri servisleri:
  • D-AMPS öncelikli olarak sesli iletişim için tasarlanmıştır ve veri hizmetleri daha sonraki teknolojilerle karşılaştırıldığında sınırlıdır.

GSM (Mobil İletişim için Küresel Sistem):

 1. Geliştirme ve Standartlar:
  • GSM Avrupa’da geliştirilmiştir ve Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından geliştirilen GSM standardının bir parçasıdır.
 2. Çoklu Erişim Düzeni:
  • GSM ayrıca kanal erişimi için Zaman Bölmeli Çoklu Erişimi (TDMA) kullanır.
 3. Frekans aralıkları:
  • GSM, dünya genelinde 900 MHz (GSM 900) ve 1800 MHz (GSM 1800/DCS) dahil olmak üzere birden fazla frekans bandında çalışır. Belirli bantlar bölgesel dağıtımlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
 4. Konuşma Kodlaması:
  • GSM, ses sıkıştırma için GSM Tam Hız (GSM FR) adı verilen bir konuşma kodlama algoritması kullanır.
 5. Veri servisleri:
  • GSM, Kısa Mesaj Servisi (SMS) ve daha sonra paket anahtarlamalı veriler için Genel Paket Radyo Servisi (GPRS) dahil olmak üzere, temel sesli iletişimin ötesinde veri servislerini tanıttı.

Önemli Farklılıklar:

 • Coğrafi Dağıtım:
  • D-AMPS öncelikle Kuzey Amerika’da kullanıldı, GSM ise dünya çapında yaygın bir şekilde benimsendi.
 • Frekans aralıkları:
  • D-AMPS öncelikli olarak 800 MHz bandında çalışırken, GSM’nin dünya çapında çeşitli frekans bantlarında dağıtımları vardır.
 • Konuşma Kodlama ve Standart Organizasyonları:
  • D-AMPS ve GSM farklı konuşma kodlama algoritmaları kullanır ve farklı standart kuruluşları tarafından geliştirilmiştir.

Hem D-AMPS hem de GSM, 2G teknolojileri açısından aynı döneme ait olsa da, standartlar, dağıtım ve özellikler bakımından bazı farklılıklar içeren bölgesel farklılıkları temsil etmektedirler.

Recent Updates

Related Posts