2g’de NCC ve BCC nedir?

2G (ikinci nesil) mobil iletişim sistemlerinde, özellikle GSM’de (Mobil İletişim için Küresel Sistem), “NCC”, “Ağ Renk Kodu” ve “BCC”, “Baz İstasyonu Renk Kodu” anlamına gelir. Bu kodlar GSM şebekesinde kanal tahsisi ve tanımlama amacıyla kullanılır.
2G’de

NCC (Ağ Renk Kodu):

 1. Tanım:
  • Şebeke Renk Kodu (NCC), farklı GSM operatörlerini veya ağlarını ayırt etmek için kullanılan bir parametredir. Konum Alan Kodu (LAC), Hücre Kimliği (CI) ve NCC’yi içeren Hücre Küresel Kimliğinin (CGI) bir parçasıdır.
 2. Amaç:
  • NCC, mobil cihazların ağları tanımlamasına ve ayırt etmesine yardımcı olur. Her GSM operatörüne benzersiz bir NCC atanır. Bir mobil cihaz mevcut ağları tararken, operatörün koduna göre ağları tanımak ve seçmek için NCC’yi kullanır.
 3. Menzil:
  • NCC, 64 olası değere (2^6) izin veren 6 bitlik bir koddur. Bu, her GSM operatörüne benzersiz bir tanımlayıcı atamak için yeterli sayıda farklı kod sağlar.

2G’de

BCC (Baz İstasyonu Renk Kodu):

 1. Tanım:
  • Baz İstasyonu Renk Kodu (BCC), aynı GSM ağı içindeki bitişik hücreleri (baz istasyonlarını) ayırt etmek için kullanılan bir parametredir. NCC’yi de içeren Baz İstasyonu Kimlik Kodunun (BSIC) bir parçasıdır.
 2. Amaç:
  • BCC, aynı GSM ağındaki komşu hücreler arasındaki girişimi önlemek için kullanılır. Bitişik hücrelerin aynı NCC ve BCC kombinasyonunu kullanmamasını sağlayarak ortak kanal girişimi olasılığını azaltır.
 3. Menzil:
  • NCC’ye benzer şekilde BCC, sekiz olası değer (2^3) sağlayan 3 bitlik bir koddur. Bu, aynı Konum Alanı içindeki her ağ hücresine sekiz farklı renk kodunun atanmasına olanak tanır.
 4. NCC ile kombinasyon:
  • NCC ve BCC’nin birleşimi BSIC’i (Baz İstasyonu Kimlik Kodu) oluşturur. BSIC, mobil cihazların komşu hücreleri tanımlamasına ve devir kararları vermesine olanak sağlamak için her baz istasyonu tarafından yayınlanır.
 5. Dinamik Atama:
  • NCC ve BCC, ağ operatörü tarafından aynı Konum Alanı içindeki farklı hücrelere dinamik olarak atanabilir. Bu dinamik atama, kanal tahsisinin optimize edilmesine ve parazitin azaltılmasına yardımcı olur.
 6. Devir ve Hücre Tanımlaması:
  • Mobil cihazlar, hücreler arasında geçiş yaparken devir işlemi sırasında BSIC bilgilerini kullanır. NCC ve BCC’nin benzersiz kombinasyonu, hücre tanımlamaya ve müdahale sorunları olmadan kesintisiz aktarıma yardımcı olur.

Özetle, 2G GSM şebekelerinde NCC (Şebeke Renk Kodu) farklı operatörleri tanımlamak için kullanılırken, BCC (Baz İstasyonu Renk Kodu) aynı ağ içindeki bitişik hücreleri ayırt etmek için kullanılır. NCC ve BCC’nin birleşimi, mobil cihazlar için kanal tahsisi, parazitten kaçınma ve hücre tanımlamasında önemli bir rol oynayan BSIC’yi (Baz İstasyonu Kimlik Kodu) oluşturur.

Recent Updates

Related Posts