Yayılmış Spektrum Konsepti

Dsss – Doğrudan sıralı yayılma spektrumu

DSSS – Doğrudan Sıralı Yayılmış Spektrum, gürültüyü azaltmak için orijinal verilerin PN kodu kullanılarak rastgele genişletildiği ve bu aynı zamanda şifreli verilerde olduğu gibi verilere de yüksek güvenlik sağlayan bir yayılı spektrum teknolojisidir.spread spectrum technology

Yayılı spektrum teknolojisi

CDMA ve Cdma’da kullanılan yayılı spektrum teknolojisi, doğrudan sıralı yayılı spektrum (dsss) teknikleri kullanılarak birden fazla kullanıcıya radyo kaynaklarının atandığı bir şemadır.

Tüm kullanıcılar aynı RF bandında iletim yapsa da tüm kullanıcılar ortogonal kodlar (Walsh kodu) kullanılarak birbirinden ayrılır.

Her kullanıcı, spektral tahsislerin tamamını tam zamanlı olarak kullanabilir.

Her kullanıcının sinyal enerjisi tüm bant genişliğine yayılır ve diğer kullanıcılara geniş bant gürültüsü gibi görünecek şekilde kodlanır.

Frekans Atlamalı Spread Spektrum

Frekans atlamalı yayılı spektrum, vericinin ve alıcının bilinen bir sahte rastgele dizisini kullanarak bir taşıyıcının çok sayıda frekans kanalı arasında hızlı bir şekilde değiştirilmesiyle radyo sinyallerini iletmeye yönelik bir yöntemdir.

Yayılmış spektrum – Fayda

  • Tüm kullanıcıların aynı taşıyıcıyı/frekansı kullanması nedeniyle Düşük Gürültünün ana avantajı
  • Yalnızca BTS (Baz Alıcı-Verici İstasyonu) ve Mobil tarafından bilinen PN kodu (sözde rastgele gürültü yayma kodu) olarak yüksek güvenlik
  • Düşük Güç gereksinimi
  • Seviyeye bağlı olmadığı için yüksek kapsama alanı (alma gücü)

Yayılmış spektrumlu radyo

yayılı spektrum teknikleri, telekom ve radyo iletişiminde, belirli bir bant genişliğinde üretilen bir sinyalin kasıtlı olarak frekans alanında yayıldığı ve daha büyük bir bant genişliğine sahip bir sinyalin elde edildiği yöntemlerdir.

Recent Updates

Related Posts