Wimax’ta Uzamsal Çoğullama ve Alıcı Kazanımları

Uzaysal Çoğullama

Çok yollu bir ortamda MIMO’dan kaynaklanan veri hızı artışı, MIMO antenlerinin sayısına eşittir.

Uzaysal Çoğullama yöntemi, ikiden fazla antenin aynı bitini iletmek yerine, birinci antenden bir veri biti ve aynı anda ikinci antenin başka bir biti olan sembolü gönderir. Alıcının birden fazla anteni olduğu ve sinyalin yeterli kalitede olduğu sürece alıcı, sinyalleri ayırabilir. Bu Uzamsal Çoğullama yöntemi, hem verici hem de alıcı açısından ilave karmaşıklık ve masraf içerir. Ancak iki verici anten ve iki alıcı anten ile veriler, tek anten alıcısı ile uzay-zaman kodlarını kullanan sistemlere göre iki kat daha hızlı gönderilebilir.

Spatial Multiplexing wimax diagram

Verilerin çok yollu bir ortamda, uzamsal olarak yer değiştirmiş antenler üzerindeki ortak kanallar üzerinden dağıtılması, alıcı tarafından görülebilecek geçici olarak yer değiştirmiş bir alt akış kümesi sağlar.

Alıcı Kazanımları

Çeşitliliği Birleştiren Maksimum Oran – Alıcı Kazanımlarında MRC

Her sinyal dalını birleştiren Maksimum Oranda, Alıcı Kazançlarındaki sinyal genliğiyle orantılı bir ağırlık faktörü ile çarpılır

Yani, güçlü sinyale sahip dallar daha da güçlendirilirken zayıf sinyaller zayıflatılır.

MRC ile zayıflama/yükseltme faktörü sinyal genliğiyle orantılıdır ai = ri her kanal için i.

Receiver Gains in Wiamx Tech

Recent Updates

Related Posts