Wimax için önemli OFDM karakterleri

Burada Wimax için bazı önemli OFDM karakterlerini listeliyorum. Ayrıntılı olarak kontrol edelim.

OFDM Artıları ve Eksileri:

OFDM, yüksek hızlı iletim için diğer çözümlere göre birçok avantaja sahiptir.

Daha az hesaplama karmaşıklığı:

OFDM, FFT/IFFT kullanılarak kolayca uygulanabilir ve işleme gereksinimleri, veri hızı veya bant genişliği ile doğrusal olandan yalnızca biraz daha hızlı artar. OFDM’nin hesaplama karmaşıklığı, B’nin bant genişliği ve Tm’nin gecikme yayılımı olduğu gösterilebilir. Bu karmaşıklık, karmaşıklığa sahip olan standart ekolayzır tabanlı sisteminkinden çok daha düşüktür

Aşırı gecikme altında performansta zarif düşüş:

Gecikme yayılımı daha büyük kodlama için tasarlanan değeri aştıkça ve düşük takımyıldız boyutları, gecikme yayılımına karşı önemli ölçüde daha sağlam geri dönüş hızları sağlamak için kullanılabildiğinden, bir OFDM sisteminin performansı incelikli bir şekilde düşer.

Başka bir deyişle OFDM, sistemin mevcut kanal koşullarından en iyi şekilde yararlanmasını sağlayan uyarlanabilir modülasyon ve kodlama için çok uygundur. Bu, tek taşıyıcılı sistemlerin, gecikme yayılımı ekolayzırın tasarlandığı değeri aştığında yaşadığı hata yayılımından kaynaklanan ani bozulmayla çelişir.

Frekans çeşitliliğinden yararlanma:

OFDM, frekans alanındaki alt taşıyıcılar arasında kodlamayı ve serpiştirmeyi kolaylaştırır; bu, iletilen spektrumun derin sönümlemelere maruz kalan bölümlerinin neden olduğu patlama hatalarına karşı sağlamlık sağlayabilir. Aslında WiMAX, sistemlerin bundan yararlanmasına olanak tanıyan alt taşıyıcı permütasyonlarını tanımlar.

Çoklu erişim şeması olarak kullanın:

OFDM, farklı tonların birden fazla kullanıcı arasında bölündüğü çoklu erişim şeması olarak kullanılabilir. Bu şema OFDMA olarak anılır ve mobil WiMAX’ta kullanılır. Bu şema aynı zamanda kanal tahsisinde ince ayrıntı düzeyi sağlama yeteneği de sunar. Nispeten yavaş zamanla değişen kanallarda, abone başına veri hızını söz konusu alt taşıyıcının sinyal-gürültü oranına göre uyarlayarak kapasiteyi önemli ölçüde artırmak mümkündür.

Dar bant girişimine karşı sağlam:

OFDM dar bant girişimine karşı nispeten dayanıklıdır çünkü bu tür girişim alt taşıyıcıların yalnızca bir kısmını etkiler.

Tutarlı demodülasyon için uygundur:

OFDM sistemlerinde pilot tabanlı kanal tahmini yapmak nispeten kolaydır, bu da onları daha güç verimli olan tutarlı demodülasyon şemaları için uygun kılar. Bu avantajlara rağmen OFDM teknikleri aynı zamanda çeşitli zorluklarla da karşı karşıyadır.

İlk olarak, doğrusal olmayan durumlara ve kırpma distorsiyonuna neden olan yüksek bir tepe-ortalama oranına sahip olan OFDM sinyalleriyle ilgili sorun vardır. Bu, karşı konulması gereken güç verimsizliklerine yol açabilir. İkincisi, OFDM sinyalleri faz gürültüsüne ve frekans dağılımına karşı çok hassastır ve tasarımın bu kusurları hafifletmesi gerekir. Bu aynı zamanda doğru frekans senkronizasyonuna sahip olmayı da kritik hale getirir.

Recent Updates

Related Posts