WiFi LAN mı yoksa WAN mı?

Wireless Fidelity’nin kısaltması olan Wi-Fi, geniş alan ağı (WAN) yerine kablosuz yerel alan ağı (LAN) için kullanılan bir teknolojidir. Bu ayrımı anlamak için hem LAN hem de WAN’ın tanımlarını, özelliklerini ve uygulamalarını inceleyelim:

1. Yerel Alan Ağı (LAN):

 • Tanım:
  • A LAN, tek bir bina, ofis veya kampüs gibi nispeten küçük bir coğrafi alanı kapsayan bir ağdır. Bu sınırlı alandaki bağlı cihazların birbirleriyle iletişim kurmasına ve kaynakları paylaşmasına olanak tanır.
 • Özellikler:
  • LAN’lar genellikle yüksek veri aktarım hızları ve düşük gecikme sunar, bu da onları yerel iletişim için çok uygun kılar.
  • LAN içindeki cihazlar, kablolu teknolojiler (Ethernet) veya kablosuz teknolojiler (Wi-Fi) kullanılarak bağlanabilir.
  • LAN’lar, yerel iletişimi ve kaynak paylaşımını kolaylaştırmak için evlerde, ofislerde, okullarda ve küçük işletmelerde yaygın olarak kullanılır.
 • Uygulamalar:
  • Yerel dosya paylaşımı, yazıcı paylaşımı, ortak çalışma, çevrimiçi oyun ve kapalı bir alandaki cihazlar arasındaki iletişim, LAN uygulamalarına örnektir.

2. Geniş Alan Ağı (WAN):

 • Tanım:
  • A WAN, daha geniş bir coğrafi alanı kapsayan ve uzun mesafelerde birden fazla LAN’ı birbirine bağlayan bir ağdır. WAN’lar şehirler, ülkeler ve hatta kıtalar arasındaki cihazlar arasında iletişimi ve veri aktarımını kolaylaştırır.
 • Özellikler:
  • WAN’lar genellikle uzun mesafeli iletişimi sağlamak için kiralık hatlar, fiber optik, uydu bağlantıları ve internet bağlantıları gibi çeşitli teknolojilerden yararlanır.
  • WAN’lar, uzun mesafeli iletişimin zorlukları nedeniyle LAN’lara kıyasla daha yüksek gecikme yaşayabilir ve daha düşük veri aktarım hızlarına sahip olabilir.
 • Uygulamalar:
  • Bir şirketin şubelerini birbirine bağlamak, kaynaklara uzak bir konumdan erişmek ve coğrafi olarak dağınık kuruluşlar arasında iletişimi sağlamak, WAN’ların yaygın uygulamalarıdır.

3. LAN Teknolojisi Olarak Wi-Fi:

 • Tanım:
  • Wi-Fi, cihazların fiziksel kablolara ihtiyaç duymadan yerel bir ağa veya internete bağlanmasını sağlayan bir kablosuz ağ teknolojisidir. Ağırlıklı olarak 2,4 GHz ve 5 GHz radyo frekansı bantlarında çalışır.
 • Özellikler:
  • Wi-Fi, kapsama alanı içindeki cihazların kablosuz olarak iletişim kurmasını sağlayarak esneklik ve mobilite sağlar.
  • Evlerde, ofislerde, kamusal alanlarda ve diğer kapalı alanlarda yerel kablosuz ağlar oluşturmak için yaygın olarak kullanılır.
 • Uygulamalar:
  • Wi-Fi, kablosuz internet erişimi, akıllı telefonların, dizüstü bilgisayarların, tabletlerin, IoT cihazlarının ve diğer kablosuz özellikli cihazların yerelleştirilmiş bir alana bağlanması için yaygın olarak kullanılır.

4. LAN ve WAN Arasındaki Fark:

 • Kapsam:
  • LAN’lar sınırlı bir coğrafi alan içinde çalışır ve yakındaki cihazları birbirine bağlar.
  • WAN’lar daha büyük mesafelere yayılarak birbirinden uzak konumdaki LAN’ları birbirine bağlar.
 • Veri Aktarım Hızları:
  • LAN’lar, uzun mesafeli iletişimin zorlukları nedeniyle genellikle WAN’lara kıyasla daha yüksek veri aktarım hızları sunar.
 • Gecikme:
  • LAN’lar genellikle WAN’lara kıyasla daha düşük gecikme süresine sahiptir, bu da yerel iletişim için daha hızlı yanıt sürelerine katkıda bulunur.

5. Hibrit Ağlar:

 • Birçok modern ağ kurulumu hibrittir ve hem LAN hem de WAN öğelerini içerir. Örneğin, bir ev veya ofis, dahili iletişim ve geniş bant bağlantısı (WAN) üzerinden internet erişimi için yerel bir Wi-Fi ağına (LAN) sahip olabilir.

Özetle Wi-Fi, kablosuz yerel alan ağı (LAN) için kullanılan bir teknolojidir ve doğası gereği bir geniş alan ağı (WAN) teknolojisi değildir. Sınırlı bir coğrafi alan içerisinde kablosuz iletişime olanak tanıyarak, o alandaki bağlı cihazlara mobilite ve esneklik kolaylığı sağlar.

Recent Updates

Related Posts