Wcdma’daki fiziksel kanallar nelerdir?

Wcdma’daki fiziksel kanallar nelerdir?

WCDMA (Geniş Bant Kod Bölmeli Çoklu Erişim), yüksek kaliteli ses ve veri hizmetleri sağlamak için CDMA ilkelerini kullanan bir 3G (üçüncü nesil) hücresel iletişim teknolojisidir. WCDMA’da çeşitli fiziksel kanallar, ağ ile kullanıcı ekipmanı (UE) arasındaki iletişimi kolaylaştırmada farklı roller oynar. Bu fiziksel kanalları ayrıntılı olarak inceleyelim:

1. Ortak Pilot Kanalı (CPICH):

Ortak Pilot Kanal (CPICH), WCDMA’da temel bir fiziksel kanaldır. Birincil amacı, UE’lere hücre arama ve senkronizasyon konusunda yardımcı olmaktır. CPICH’in temel yönleri şunları içerir:

 • Senkronizasyon: CPICH, UE’lere bir zamanlama referansı sağlayarak alıcılarını hücrenin zamanlaması ile senkronize etmelerine olanak tanır.
 • Hücre Tanımlaması: UE’ler, CPICH’yi izleyerek hücreyi tanımlayabilir ve şifreleme kodları ve iletim gücü gibi parametrelerini belirleyebilir.
 • Sabit Güç: CPICH, sabit bir güç seviyesinde iletilir, böylece hücreye olan yakınlıklarına bakılmaksızın UE’ler tarafından kolayca tespit edilebilir.

2. Birincil Ortak Kontrol Fiziksel Kanalı (P-CCPCH):

Birincil Ortak Kontrol Fiziksel Kanalı (P-CCPCH), hücre içindeki tüm UE’ler için ortak olan kontrol bilgilerinin iletilmesinden sorumludur. İşlevleri şunları içerir:

 • Yayın Bilgileri: P-CCPCH, hücreye özgü veriler, ağ yapılandırması ve tüm UE’lerin bilmesi gereken diğer temel parametreler dahil olmak üzere sistem bilgilerini taşır.
 • Hücre Seçimi: UE’ler, hangi hücreye bağlanılacağına karar vermek ve ağ erişimi için daha fazla bilgiye erişmek için P-CCPCH’den gelen bilgileri kullanır.

3. İkincil Ortak Kontrol Fiziksel Kanalı (S-CCPCH):

İkincil Ortak Kontrol Fiziksel Kanalı (S-CCPCH), ek kontrol bilgilerinin iletilmesi için tamamlayıcı bir kanal görevi görür. İçin kullanılır:

 • Atanmış Kontrol Bilgisi: Ortak bilgi taşıyan P-CCPCH’den farklı olarak S-CCPCH, bireysel UE’lere özel kontrol bilgilerini iletebilir. Buna, güç kontrolü ve onay sinyali verme komutları da dahildir.

4. Özel Fiziksel Veri Kanalı (DPDCH):

Özel Fiziksel Veri Kanalı (DPDCH), kullanıcı verilerinin hem yukarı bağlantı hem de aşağı bağlantı yönlerinde taşınması için çok önemlidir. DPDCH’nin temel özellikleri şunları içerir:

 • Yukarı Bağlantı Verileri: Yukarı bağlantı yönünde (UE’den ağa), DPDCH kullanıcı tarafından oluşturulan verileri taşır.
 • Downlink Acknowledgment: Downlink yönünde (ağdan UE’ye), DPDCH, verilerin başarılı bir şekilde alındığını gösteren onayları (ACK/NACK) taşır.
 • Değişken Veri Hızları: DPDCH, veri hızını kanal koşullarına, modülasyona ve kodlamaya göre uyarlayarak radyo kaynaklarının verimli kullanımını sağlar.

5. Özel Fiziksel Kontrol Kanalı (DPCCH):

Özel Fiziksel Kontrol Kanalı (DPCCH), DPDCH’ye eşlik eder ve veri aktarımları için kontrol bilgilerini taşır. İşlevleri şunları içerir:

 • Güç Kontrolü: DPCCH, UE’nin sinyal kalitesini optimize etmek için iletim gücünü ayarlamasına yardımcı olan güç kontrol komutlarını taşır.
 • ACK/NACK Sinyalleme: DPCCH, aşağı bağlantı verilerinin alım durumunu belirtmek üzere onayların (ACK) veya olumsuz bildirimlerin (NACK) gönderilmesi için kullanılır.

6. İleri Erişim Kanalı (FACH):

İleri Erişim Kanalı (FACH), bir hücredeki UE’lere veri iletmek için kullanılan bir aşağı bağlantı kanalıdır. FACH’in temel özellikleri şunları içerir:

 • Değişken Veri Hızı: FACH, veri hızını UE’lerin gereksinimlerine göre uyarlayabilir ve bu da onu değişken hızlı veri hizmetleri sunmaya uygun hale getirir.
 • Sürekli Alım: UE’ler, gelen veriler için FACH’ı izleyerek, tamamen hareketsiz olmadıkları ancak yine de güç tasarrufu yaptıkları yarı bağlantılı bir durumda olmalarını sağlar.

7. Ters Erişim Kanalı (RACH):

Ters Erişim Kanalı (RACH), bir bağlantı kurmak veya bir başlangıç ​​isteği göndermek gibi ağ erişimini başlatmak için UE’ler tarafından kullanılan bir yukarı bağlantı kanalıdır. RACH’ın önemli özellikleri şunlardır:

 • Rasgele Erişim: UE’ler, ilk erişim denemeleri veya ek kaynak istemek için RACH’yi kullanır. Bu kanaldaki ağa erişim için yarışıyorlar.
 • Rastgele Erişim Giriş Bölümü: UE’ler, RACH üzerinde, ağa varlıkları ve istekleri hakkında bilgi veren bir rastgele erişim giriş bölümü gönderir.

8. Yüksek Hızlı Aşağı Bağlantı Paket Erişimi (HSDPA) ve Yüksek Hızlı Yukarı Bağlantı Paket Erişimi (HSUPA):

Bunlar, hem aşağı bağlantı (HSDPA) hem de yukarı bağlantı (HSUPA) yönlerinde veri hızlarını artırmak için ek fiziksel kanallar ve teknikler sunan WCDMA’nın gelişmiş özellikleridir. Bunlar, Gelişmiş Özel Kanal (E-DCH) ve Yüksek Hızlı Fiziksel Yukarı Bağlantı Paylaşımlı Kanal (HS-PUSCH) gibi kanalları içerir.

Özet olarak WCDMA, ses ve veri hizmetleri sağlamak için fiziksel kanalların bir kombinasyonunu kullanır. CPICH, P-CCPCH ve S-CCPCH senkronizasyon ve kontrol bilgileri için gereklidir. DPDCH ve DPCCH, kullanıcı verilerini ve kontrol sinyallerini yönetir. FACH, aşağı bağlantı verileri için, RACH ağ erişim talepleri için kullanılır ve HSDPA ve HSUPA gibi gelişmiş özellikler, 3G WCDMA ağlarında veri hızlarını ve performansı daha da artırır.

Recent Updates

Related Posts