WCDMA iç mekan ağ planlama araçlarının Kaç Kategorisi

Ağ planlama araçları, manuel planlama için gereken yinelemeli süreci otomatikleştirebilir. Geçtiğimiz birkaç yılda çok az araç vardı. Bunlardan bazıları iç ve dış ağları planlayabilir veya sistemler arasındaki parazit veya aktarımın değerlendirilmesi için en azından birkaç dış hücre içerebilir.

İç mekan ağ planlama aracını seçerken aşağıdaki önemli soruları belirleyin. Uygun RF dağıtım modeline sahip mi? Gerekli giriş araca girildiği için mi? Giriş ile RF modeli arasındaki ilişki, toplu modeller için zayıftır, ancak Ray run veya (daha da kötüsü) ışın izleme modeli için giderek daha önemli hale geliyor ve daha fazla çaba gerektiriyor.

Çoğu iç mekan ağ planlama aracı (pikosel için) aşağıdaki gibi sınıflandırılabilecek dağıtım modellerini kullanır:

Deneysel modeller. Veri ile bir alıcı, bina ve bir verici arasında yalnızca tek bir mekansal ilişkiye inanıyorlar.

Yarı deneysel modeller. Parlak Keenan modeliyle tutarlılar. Modellemenin bu basit uzak bölümüne ek olarak, kapalı planlama aracı, dikey ve yatay etkileri taklit edecek bir kırınım simülasyonu içerebilir. Genellikle açık veya kapalı ağ planlama aracında görülen dikey kırınım düzlemi, tüm katı aynı anda simüle ettiğinden odadaki kullanımı sınırlıdır. Öte yandan, yatay düzlem kırınımı iç mekanlarda bir duvarın ve deliklerin (örn. kapı ve pencereler) etkisini değerlendirmek için faydalıdır.

Deterministik modeller. Bunlar, alıcıda alınan bir sinyali doğru bir şekilde tahmin etmek için yayılma ortamını (dalga kılavuzu etki koridorları, tüneller vb.) ve septumun fiziksel özelliklerini (geçirgenlik, iletkenlik ve yansıma) dikkate alır. Bu modeller 2 boyutlu veya 3 boyutlu modellere ve baskın yolun ışın izlemeyle basitleştirilmiş modeline ayrılabilir. Işın izleme modeli, bireysel yol kaybı tahmini için vericiden alıcıya giden çeşitli olası yolları çözebilir.

Tüm çok yollu bileşenlerin belirtilen konuma ulaştığını toplayan birleştirilmiş sinyalin her noktasındaki sonuç tahmini. Tahminler aynı zamanda dış mekan koşulları selenyum için özellikle önemli olan köşelerdeki kırınım etkileriyle de açıklanabilir. Bilgisayar hesaplamaları gerektirdiğinden deterministik modeller ampirik modellere göre daha uzun sürecektir.

Nispeten yüksek doğruluklu deterministik modeller, yine de gerekli olan güç (hem yapı malzemesi hem de özellikleri olarak) ve göreceli yavaşlık modelinin gereken doğrulukla dengelenmesi gerekir. Deterministik, gerçek 3 boyutlu ışın izlemenin daha hızlı yoludur. Temel olarak 3 boyutlu ışın izlemede tanımlanan yollardan yalnızca en uygun olanını seçer ve ardından zayıflama dağıtım duvarı nüfuzunu, yansıma ve kırınım kayıplarını belirler.

Binanın doğru tespitini hesaplamak için gereken efor düzeyinin, özellikle ışın izleme modelinin uzun tahminiyle birlikte hala bu kadar geniş planlama araçlarının kullanılmasını önermiyoruz.

Recent Updates

Related Posts