VoIP için iyi bir MOS puanı nedir?

Ortalama Görüş Puanı (MOS), İnternet Üzerinden Ses Protokolü (VoIP) aramaları gibi sesli iletişimin algılanan kalitesini ölçmek için kullanılan bir ölçümdür. Kullanıcıların çağrı kalitesine ilişkin subjektif değerlendirmelerinin sayısal bir temsilini sağlar. MOS ölçeği tipik olarak 1’den 5’e kadar değişir ve daha yüksek puanlar daha iyi algılanan kaliteyi gösterir. VoIP için iyi bir MOS puanının ne olduğunu belirlemek, kullanıcı deneyimini ve çağrı kalitesini etkileyen faktörleri dikkate almayı içerir. VoIP bağlamında iyi bir MOS puanının ne anlama geldiğini ayrıntılı olarak inceleyelim:

1. MOS’un tanımı:

Tanım:

 • MOS, netlik, bozulma, gecikme ve genel kullanıcı memnuniyeti gibi faktörleri dikkate alarak sesli iletişimin kalitesini değerlendirmek için kullanılan öznel bir ölçümdür.

Özellikler:

 • Öznel Değerlendirme: MOS, kullanıcıların bir iletişim oturumunun kalitesi hakkındaki öznel görüşlerini yansıtır.
 • Ölçek Aralığı: MOS ölçeği tipik olarak 1 (zayıf) ile 5 (mükemmel) arasında değişir ve ara değerler değişen kalite derecelerini temsil eder.

2. VoIP’te MOS’u Etkileyen Faktörler:

Gecikme:

 • Tanım: Ses paketlerinin iletimi ve alımı arasındaki zaman gecikmesi.
 • MOS üzerindeki etkisi: Daha yüksek gecikme, algılanan kaliteyi olumsuz etkileyerek MOS puanlarının düşmesine neden olabilir.

jitter:

 • Tanım: Alınan ses paketlerinin gecikmesindeki değişkenlik.
 • MOS üzerindeki etkisi: Titreşim, ses iletiminde tutarsızlıklara yol açarak MOS puanlarını etkileyebilir.

Paket kaybı:

 • Tanım: İletim sırasında kaybolan ses paketlerinin yüzdesi.
 • MOS üzerindeki etkisi: Paket kaybı sesin eksik veya bozuk olmasına yol açarak MOS puanlarının düşmesine neden olabilir.

Kodek Verimliliği:

 • Tanım: Ses iletimi için kullanılan ses sıkıştırma algoritmasının (codec) verimliliği.
 • MOS üzerindeki etkisi: Verimli kodlayıcılar, daha düşük veri hızlarıyla yüksek kaliteli sesi korur ve MOS’u olumlu yönde etkiler.

3. MOS Puan Yorumu:

MOS Aralığı:

 • 1 ila 2: Zayıf – Kullanıcılar, bozulma ve anlaşılmazlık gibi önemli sorunlarla birlikte çağrı kalitesinde ciddi bozulma yaşarlar.
 • 2 – 3: Orta – Çağrı kalitesi ortalamanın altında, gözle görülür sorunlar var ama yine de anlaşılabilir.
 • 3 ila 4: İyi – Kullanıcılar, iletişimi önemli ölçüde etkilemeyen küçük sorunlarla birlikte tatmin edici bir çağrı kalitesi yaşar.
 • 4 – 5: Mükemmel – Arama kalitesi mükemmel kabul edilir ve yüksek düzeyde netlik ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.

4. VoIP için İyi Bir MOS Puanı:

Endüstri standartları:

 • Endüstri Karşılaştırmaları: Genel olarak 4’ün üzerindeki MOS puanı, VoIP bağlamında iyi kabul edilir.
 • Kalite Beklentileri: Kullanıcılar genellikle VoIP hizmetlerinin geleneksel sabit hat hizmetlerine benzer veya onlardan daha iyi çağrı kalitesi sunmasını bekler.

Kullanıcı Algısı:

 • Memnuniyet Düzeyleri: İyi bir MOS puanı kullanıcı memnuniyetini yansıtır ve sesli iletişimin beklentileri karşıladığını veya aştığını gösterir.
 • Tutarlı Kalite: MOS puanlarının sürekli olarak 4’ün üzerinde olması, güvenilir ve yüksek kaliteli bir VoIP hizmeti anlamına gelir.

5. Kalite Geliştirme Stratejileri:

QoS Uygulaması:

 • Hizmet Kalitesi (QoS): QoS önlemlerinin uygulanması, ses trafiğine öncelik vererek gecikmeyi, titreşimi ve paket kaybını azaltır.
 • MOS üzerindeki etkisi: Etkili QoS uygulaması, daha yüksek MOS puanlarına katkıda bulunur.

Kodek Seçimi:

 • Verimli Codec’ler: Verimli ve düşük gecikme süreli codec’lerin seçilmesi, algılanan kaliteyi ve MOS puanlarını olumlu yönde etkiler.

Ağ Optimizasyonu:

 • Bant Genişliği Yönetimi: VoIP trafiği için yeterli bant genişliğinin sağlanması tıkanıklığı önler ve çağrı kalitesini artırır.
 • MOS üzerindeki etkisi: İyi optimize edilmiş ağlar, MOS puanlarının iyileştirilmesine katkıda bulunur.

6. Kullanıcı Deneyimi ile İlgili Hususlar:

Kullanım Durumu Varyasyonları:

 • Beklentilerdeki Değişkenlik: Farklı kullanım durumları, farklı kullanıcı beklentilerine sahip olabilir ve bu da iyi bir MOS puanı olarak değerlendirilen değeri etkileyebilir.

Sürekli izleme:

 • Gerçek Zamanlı İzleme: MOS puanlarının sürekli izlenmesi, kalite sorunlarının proaktif olarak tanımlanmasına ve çözülmesine olanak tanır.
 • Kullanıcı Geri Bildirimi: Çağrı kalitesiyle ilgili kullanıcı geri bildirimi istemek, onların algıları ve beklentileri hakkında değerli bilgiler sağlayabilir.

Çözüm:

Sonuç olarak, VoIP için iyi bir MOS puanının genellikle ölçekte 4’ün üzerinde olduğu kabul edilmektedir. Bu kalite düzeyine ulaşmak, gecikme, titreşim, paket kaybı, codec verimliliği ve genel ağ optimizasyonu gibi faktörlerin ele alınmasını içerir. Nihai hedef, kullanıcılara beklentilerini karşılayan veya aşan bir sesli iletişim deneyimi sunmak, VoIP hizmetlerinde yüksek düzeyde memnuniyet ve kullanıcı güvenine katkıda bulunmaktır. Sürekli izleme, kullanıcı geri bildirimi ve proaktif kalite geliştirme stratejileri, VoIP için MOS puanlarının korunması ve iyileştirilmesinde temel unsurlardır.

Recent Updates

Related Posts