VoIP hangi bağlantı noktasını kullanıyor?

İnternet Üzerinden Ses Protokolü (VoIP), iletişim için çeşitli standart ağ protokollerini ve bağlantı noktası numaralarını kullanır. VoIP için kullanılan en yaygın protokol, Oturum Başlatma Protokolüdür (SIP) ve Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü (RTP), ses verilerinin gerçek iletimi için yaygın olarak kullanılır. VoIP iletişiminde bu protokollerle ilişkili port numaralarının detaylarına bakalım:

SIP Protokolü ve Bağlantı Noktası:

1. Oturum Başlatma Protokolü (SIP):

 • SIP, VoIP sistemlerinde sesli ve görüntülü aramalar da dahil olmak üzere iletişim oturumlarını başlatmak, değiştirmek ve sonlandırmak için kullanılan bir sinyalleşme protokolüdür.

2. Varsayılan Bağlantı Noktası Numarası:

 • Güvenli olmayan iletişim (UDP ve TCP) için SIP’in varsayılan bağlantı noktası 5060’tır. Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) kullanan güvenli iletişim için SIP genellikle 5061 numaralı bağlantı noktasını kullanır.

3. Ek Bağlantı Noktaları:

 • Bazı durumlarda SIP, belirli işlevler için ek bağlantı noktaları kullanabilir. Örneğin SIP, alternatif güvenli olmayan iletişim için 5065 numaralı bağlantı noktasını kullanabilir.

RTP Protokolü ve Bağlantı Noktası:

1. Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü (RTP):

 • RTP, VoIP sistemlerinde ses ve video verilerinin gerçek zamanlı aktarımı için kullanılır. Medya akışlarının teslimini sağlamak için SIP gibi bir kontrol protokolüyle birlikte çalışır.

2. Varsayılan Bağlantı Noktası Aralığı:

 • RTP, medya verilerini iletmek için bir dizi bağlantı noktası numarası kullanır. RTP için varsayılan bağlantı noktası aralığı genellikle 16.000 ile 32.767 arasındadır.

3. Dinamik Bağlantı Noktası Tahsisi:

 • RTP, ses ve video akışlarının iletilmesi için belirtilen aralıktaki bağlantı noktası numaralarını dinamik olarak tahsis eder. RTP için kullanılan tam bağlantı noktası numaraları, belirli uygulamaya ve yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ek Protokoller ve Bağlantı Noktaları:

1. Medya Ağ Geçidi Kontrol Protokolü (MGCP):

 • MGCP, VoIP sistemlerinde telekomünikasyon ağ geçitlerini kontrol etmek için kullanılan başka bir protokoldür. MGCP için varsayılan bağlantı noktası 2427’dir.

2. H.323 Protokolü:

 • H.323, IP ağları üzerinden multimedya iletişimine yönelik bir ITU-T standardıdır. Çağrı sinyali için 1720 ve medya iletimi için bir dizi bağlantı noktası da dahil olmak üzere çeşitli bağlantı noktalarını kullanır.

3. Güvenli Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü (SRTP):

 • SRTP, ses ve video akışları için şifreleme ve kimlik doğrulama sağlayan, RTP’nin güvenli bir uzantısıdır. RTP ile aynı bağlantı noktası aralığını, genellikle 16.000 ila 32.767 aralığını kullanabilir.

Güvenlik Duvarı ile İlgili Hususlar:

1. Güvenlik Duvarı Yapılandırması:

 • VoIP trafiğinin güvenlik duvarlarını geçip hedefine ulaşabilmesini sağlamak için ağ yöneticilerinin güvenlik duvarlarını ilgili bağlantı noktalarındaki trafiğe izin verecek şekilde yapılandırması gerekir. Bu özellikle SIP ve RTP trafiği için önemlidir.

2. Güvenlik Hususları:

 • Şifreleme (SRTP tarafından sağlanan şekilde) ve uygun güvenlik duvarı yapılandırmaları gibi güvenlik önlemleri, VoIP iletişimlerinin yetkisiz erişimden ve potansiyel güvenlik tehditlerinden korunmasına yardımcı olur.

Çözüm:

Sonuç olarak VoIP, iletişim protokolleri için belirli bağlantı noktası numaralarını kullanır; SIP tipik olarak bağlantı noktası 5060’ı (veya güvenli iletişim için 5061’i) kullanır ve RTP, 16.000 ila 32.767 arasındaki dinamik bağlantı noktası aralığını kullanır. Bu port numaralarını anlamak, güvenlik duvarlarını yapılandırmak ve VoIP sistemlerinin sorunsuz çalışmasını sağlamak için çok önemlidir.

Recent Updates

Related Posts