SINR’yi neler etkiler?

Sinyal-Parazit-artı-Gürültü Oranı (SINR), telekomünikasyonda, hem istenen sinyali, diğer sinyallerden gelen girişimi hem de arka plan gürültüsünü dikkate alarak alınan bir sinyalin kalitesini ölçen önemli bir ölçümdür. Kablosuz sistemlerde genel iletişim kalitesini etkileyen çeşitli faktörler SINR’yi etkileyebilir. SINR’yi etkileyen temel unsurları inceleyelim.

1. Sinyal gücü:

 • İstenen Sinyal Gücü (S): İstenilen sinyalin gücü doğrudan SINR’yi etkiler. Daha güçlü bir sinyal, daha yüksek bir SINR’ye katkıda bulunur, bu da daha iyi bir sinyal kalitesinin göstergesidir.
 • Sinyal Kaynağından Uzaklık: Verici ile alıcı arasındaki mesafe alınan sinyalin gücünü etkiler. Mesafe arttıkça sinyal zayıflar ve bu da daha düşük bir SINR’ye yol açar.

2. Parazit yapmak:

 • Ortak Kanal Girişimi: Aynı frekansta çalışan diğer cihazlardan gelen sinyaller, istenen sinyale müdahale edebilir. Yüksek düzeyde ortak kanal girişimi SINR’yi azaltır.
 • Bitişik Kanal Girişimi: Bitişik frekans kanallarından gelen sinyaller de etkileşime girerek SINR’yi etkileyebilir. Bu özellikle kanalların birbirine yakın olduğu durumlarda geçerlidir.

3. Gürültü:

 • Arka Plan Gürültüsü (N): Elektronik cihazlar ve çevresel faktörler de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen ortam gürültüsü, genel gürültü tabanına katkıda bulunur. Daha yüksek arka plan gürültü seviyeleri daha düşük bir SINR ile sonuçlanır.
 • Termal Gürültü: Elektronik sistemlerde, Johnson-Nyquist gürültüsü olarak da bilinen termal gürültü, elektronların termal hareketinden kaynaklanır. SINR hesaplamalarında gürültü bileşenine eklenir.

4. Kanal Özellikleri:

 • Çok Yollu Sönümleme: Sinyal yansımaları, kırılmaları ve kırınımları, çok yollu sönümlemeye neden olarak alıcıdaki sinyal gücünde değişikliklere yol açabilir. Çok yollu sönümleme, özellikle çok sayıda yansıtıcı yüzeye sahip ortamlarda SINR’yi etkileyebilir.
 • Kanal Bant Genişliği: Kullanılabilir kanal bant genişliği, sinyal iletim kapasitesini etkiler. Daha geniş bir bant genişliği, daha fazla veri barındırarak daha iyi SINR sağlayabilir, ancak aynı zamanda etkili girişim yönetimi de gerektirir.

5. Anten Özellikleri:

 • Anten Kazanımı: Alıcı ve verici antenlerin kazancı, alınan genel sinyal gücünü etkiler. Daha yüksek anten kazancı, daha yüksek bir SINR’ye katkıda bulunur.
 • Anten Yönü: İletişim bağlantısının her iki ucundaki antenlerin yönü, sinyallerin ne kadar iyi iletildiğini ve alındığını etkileyerek SINR’yi etkileyebilir.

6. Modülasyon ve Kodlama Şemaları:

 • Modülasyon Şeması: Sinyal iletimi için kullanılan modülasyon şeması SINR’yi etkileyebilir. Yüksek dereceli modülasyon şemaları, gürültüye karşı artan hassasiyetleri nedeniyle güvenilir iletişim için daha yüksek bir SINR gerektirebilir.
 • Hata Düzeltme Kodlaması: Hata düzeltme kodlamasının seçimi, sistemin hatalara karşı dayanıklılığını etkiler. Verimli kodlama şemaları, gürültünün etkisini azaltarak SINR performansını iyileştirebilir.

7. Sistem Yükü ve Tıkanıklığı:

 • Ağ Tıkanıklığı: Yüksek ağ tıkanıklığı, parazitin artmasına ve SINR’nin azalmasına neden olabilir. Kalabalık ağ senaryolarında, aynı kaynaklar için rekabet eden birden fazla kullanıcı SINR’yi düşürebilir.
 • Hücre Yükü: Bir hücredeki aktif kullanıcı sayısı SINR’yi etkiler. Hücre yükü arttıkça, daha yüksek girişim seviyeleri nedeniyle SINR düşebilir.

Çözüm:

SINR, sinyal gücü, girişim, gürültü, kanal özellikleri, anten özellikleri, modülasyon şemaları ve ağ koşulları gibi faktörlerin birleşiminden etkilenen dinamik bir ölçümdür. Uygun bir SINR’ye ulaşmak ve bunu sürdürmek, güvenilir ve yüksek kaliteli kablosuz iletişim sağlamak için çok önemlidir. Ağ planlayıcıları ve mühendisleri bu faktörleri dikkate almalı ve SINR’yi ve genel iletişim performansını artırmak için anten yerleşimini optimize etme, paraziti yönetme ve gelişmiş modülasyon şemalarını kullanma gibi etkili stratejiler uygulamalıdır.

Recent Updates

Related Posts