SGW ve PGW ne anlama geliyor?

Mobil ağlar bağlamında SGW ve PGW, sırasıyla Hizmet Veren Ağ Geçidi (SGW) ve Paket Veri Ağı Ağ Geçidi (PGW) anlamına gelen kısaltmalardır. Bu öğeler, LTE (Uzun Süreli Evrim) ve 5G ağlarında önemli bir mimari olan Evrimleşmiş Paket Çekirdeğinin (EPC) ayrılmaz bileşenleridir.

Sunum Ağ Geçidi (SGW):

Tanım:

SGW olarak kısaltılan Hizmet Ağ Geçidi, kullanıcı ekipmanının (UE) LTE veya 5G ağı ile iletişimi sırasında kullanıcı verilerinin yönetilmesinden sorumlu kritik bir ağ elemanıdır. UE ile Paket Veri Ağı (PDN) arasında veri paketlerinin yönlendirilmesinde önemli bir rol oynar.

İşlevler:

  1. Veri Yönlendirme: SGW, kullanıcı veri paketlerini UE ile harici PDN arasında verimli bir şekilde yönlendirerek kesintisiz iletişim sağlayan bir ağ geçidi görevi görür.
  2. Mobilite Yönetimi: SGW, mobiliteyle ilgili işlevleri yöneterek UE’nin ağ içindeki hareketlerini yönetir. Bu, UE’nin konumunun izlenmesini ve farklı hücreler arasındaki aktarımların kolaylaştırılmasını içerir.
  3. Taşıyıcı Yönetimi: UE ile ağ arasında veri aktarımını sağlayan mantıksal kanallar olan taşıyıcıları kurar ve bakımını yapar. SGW, kullanıcının iletişim gereksinimlerine göre taşıyıcıların değiştirilmesinden veya serbest bırakılmasından sorumludur.

Paket Veri Ağı Ağ Geçidi (PGW):

Tanım:

Paket Veri Ağı Ağ Geçidi veya PGW, EPC mimarisindeki bir diğer kritik bileşendir. Mobil ağ ile internet veya özel kurumsal ağlar gibi harici paket veri ağları arasında ara bağlantı noktası görevi görür.

İşlevler:

  1. IP Adresi Tahsisi: PGW, UE’ye IP adreslerinin tahsis edilmesinden sorumludur ve harici paket veri ağlarıyla bağlantı kurmasını sağlar.
  2. Politika Uygulaması: Hizmet kalitesiyle (QoS) ilgili politikaları uygulayarak ağ kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını ve farklı hizmetlerin uygun öncelik düzeyini almasını sağlar.
  3. Ücretlendirme ve Faturalandırma: PGW, ücretlendirme ve faturalandırma süreçlerinde, veri kullanımının takibinde ve sağlanan hizmetler için doğru faturalandırmanın sağlanmasında rol oynar.
  4. Harici Ağlarla Ara Bağlantı: PGW, mobil ağ ile harici ağlar arasındaki bağlantıyı kolaylaştırarak UE ile daha geniş internet veya özel ağlar arasında kesintisiz veri aktarımına olanak tanır.

Çözüm:

Özetle, SGW (Serving Gateway) ve PGW (Paket Veri Ağı Ağ Geçidi), LTE ve 5G ağlarının EPC mimarisi içindeki temel bileşenlerdir. SGW, ağ içindeki kullanıcı verilerini ve mobiliteyi yönetirken, PGW, IP adresi tahsisi, politika uygulama ve harici ağlarla ara bağlantı gibi görevleri yerine getirerek harici paket veri ağlarına ağ geçidi görevi görür. Birlikte, mobil kullanıcılar için verimli ve güvenilir veri iletişiminin sağlanmasında çok önemli bir rol oynuyorlar.

Recent Updates

Related Posts