SGSN’de MME’nin işlevi nedir?

Hizmet Veren GPRS Destek Düğümünde (SGSN) Mobilite Yönetimi Varlığı (MME), mobil ağların işleyişinde çok önemli bir rol oynar. Başlıca sorumlulukları arasında kullanıcı ekipmanı (UE) için mobiliteyle ilgili prosedürlerin yönetimi ve Uzun Vadeli Evrim (LTE) ağlarında gelişmiş NodeB’ler (eNB’ler) ile bağlantıların kurulması yer alır.

MME, UE’lerin konumunu izlemekten, UE’nin ağa bağlanmasını ve ağdan ayrılmasını kolaylaştırmaktan ve UE’lerin farklı eNB’ler arasındaki hareketliliğini yönetmekten sorumludur. UE’lerin hücreler arasında sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlar ve ağa erişim izni vermek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme prosedürlerini gerçekleştirir.

Ayrıca MME, UE ile ağ arasında veri iletimi için taşıyıcıların oluşturulmasını, değiştirilmesini ve serbest bırakılmasını içeren taşıyıcı yönetimi sürecine dahil olur. Ayrıca gelen aramalar veya mesajlar için UE’leri bulmak amacıyla çağrı isteklerini de yönetir.

Özetle, SGSN’deki MME, mobil kullanıcılar için verimli ve kesintisiz iletişim sağlamak üzere mobilite yönetimini, devirleri, kimlik doğrulamayı ve taşıyıcı yönetimini denetleyen LTE ağlarında kritik bir unsurdur.

Recent Updates

Related Posts