RSRP ve RSSI arasındaki fark nedir?

RSRP (Referans Sinyal Alma Gücü) ve RSSI (Alınan Sinyal Gücü Göstergesi), kablosuz iletişimde alınan sinyallerin gücünü değerlendirmek için kullanılan ölçümlerdir, ancak farklı amaçlara hizmet ederler ve farklı özelliklere sahiptirler. Ölçüm ve uygulamadaki farklılıklarını vurgulayarak RSRP ve RSSI’nin ayrıntılarını inceleyelim.

RSRP (Referans Sinyali Alınan Güç):

1. Temel prensip:

 • RSRP (Referans Sinyal Alma Gücü): RSRP, LTE (Uzun Süreli Evrim) ve 5G ağlarında hücre tarafından iletilen referans sinyallerinin güç seviyesini ölçmek için kullanılan bir ölçümdür. Özellikle hizmet veren hücreyle ilişkili sinyallerin gücüne odaklanır.

2. Ölçüm noktası:

 • RSRP (Alınan Referans Sinyal Gücü): Kullanıcı ekipmanının (UE) konumunda ölçülür ve UE tarafından alındığı şekliyle hizmet veren hücreden gelen referans sinyallerinin güç seviyesinin bir göstergesini sağlar.

3. Kapsam:

 • RSRP (Referans Sinyal Alma Gücü): Yalnızca hizmet veren hücreyle ilişkili referans sinyallerinin gücünü dikkate alarak daha hedefli bir ölçüm sağlar. Hizmet veren hücreyle iletişim için kullanılan birincil sinyallerin gücünün değerlendirilmesi açısından çok önemlidir.

4. Başvuru:

 • RSRP (Referans Sinyal Alma Gücü): Hücre seçimi ve devir kararları için kullanılır. UE tarafından alınan hizmet veren hücrenin sinyallerinin kalitesinin belirlenmesinde önemli bir parametredir.

RSSI (Alınan Sinyal Gücü Göstergesi):

1. Temel prensip:

 • RSSI (Alınan Sinyal Gücü Göstergesi): RSSI, alınan genel sinyal gücünü ölçmek için Wi-Fi, GSM, LTE ve diğerleri dahil olmak üzere kablosuz iletişim sistemlerinde kullanılan genel bir ölçümdür. Hizmet veren hücreden ve komşu hücrelerden gelen sinyaller veya girişim dahil olmak üzere tüm kaynaklardan alınan toplam gücü temsil eder.

2. Ölçüm noktası:

 • RSSI (Alınan Sinyal Gücü Göstergesi): Ayrıca UE’nin konumunda da ölçülür, ancak yalnızca hizmet veren hücreden değil, tüm kaynaklardan gelen sinyaller de dahil olmak üzere alınan toplam gücü dikkate alır.

3. Kapsam:

 • RSSI (Alınan Sinyal Gücü Göstergesi): Komşu hücrelerden ve potansiyel parazit kaynaklarından gelenler de dahil olmak üzere alınan sinyallerin genel gücünü dikkate alarak daha geniş bir ölçüm sağlar.

4. Başvuru:

 • RSSI (Alınan Sinyal Gücü Göstergesi): Genel sinyal gücü değerlendirmesi ve bağlantı kararları için kullanılır. Kaynağa bakılmaksızın alınan sinyalin gücünü ölçmek için çeşitli kablosuz teknolojilerde yaygın olarak kullanılır.

Önemli Farklılıklar:

1. Odak:

 • RSRP (Referans Sinyal Alma Gücü): LTE ve 5G ağlarında hizmet veren hücre tarafından iletilen referans sinyallerinin güç seviyesine özellikle odaklanır.
 • RSSI (Alınan Sinyal Gücü Göstergesi): Tüm kaynaklardan, hizmet veren ve komşu hücrelerden gelen sinyaller ve potansiyel girişim dahil olmak üzere alınan genel sinyal gücünü dikkate alır.

2. Ölçüm Kapsamı:

 • RSRP (Referans Sinyal Alma Gücü): Hizmet veren hücrenin referans sinyallerinin hedeflenen ölçümünü sağlar.
 • RSSI (Alınan Sinyal Gücü Göstergesi): Birden fazla kaynaktan gelen sinyalleri dikkate alarak daha geniş bir ölçüm sağlar.

3. Başvuru:

 • RSRP (Referans Sinyal Alma Gücü): Hücre seçimi, devir kararları ve hizmet veren hücrenin sinyallerinin kalitesinin değerlendirilmesi için özel olarak kullanılır.
 • RSSI (Alınan Sinyal Gücü Göstergesi): Çeşitli kablosuz teknolojilerde geçerli olan genel sinyal gücü değerlendirmesi ve bağlantı kararları için kullanılır.

4. Ağ Kararları:

 • RSRP (Referans Sinyal Alma Gücü): LTE ve 5G ağları için hücre seçimi ve aktarımlarıyla ilgili kararların alınmasında kritik öneme sahiptir.
 • RSSI (Alınan Sinyal Gücü Göstergesi): Genel sinyal gücüne göre bağlantı kararları vermek için çeşitli kablosuz teknolojilerde kullanılır.

Çözüm:

Özetle, RSRP (Referans Sinyal Alınan Güç) ve RSSI (Alınan Sinyal Gücü Göstergesi), kablosuz iletişimde kullanılan ölçümlerdir; RSRP, LTE ve 5G ağlarında hizmet veren hücreden gelen referans sinyallerinin gücüne odaklanırken, RSSI daha geniş bir ölçüm sağlar. Tüm kaynaklardan gelen sinyaller de dahil olmak üzere genel sinyal gücü. Metriğin seçimi, kullanılan kablosuz teknolojinin özel gereksinimlerine ve hususlarına bağlıdır.

Recent Updates

Related Posts