Radyo taşıyıcısı ile EPS taşıyıcısı arasındaki fark nedir?

Radyo taşıyıcısı ile EPS taşıyıcısı arasındaki fark nedir?

Mobil iletişim ağları bağlamında radyo taşıyıcıları ile EPS (Gelişmiş Paket Sistemi) taşıyıcıları arasındaki farkı anlamak için, bunların farklı ağ nesillerinde kullanılan iki farklı kavram olduğunu anlamak önemlidir. Radyo taşıyıcıları öncelikle 5G ağlarıyla ilişkilendirilirken, EPS taşıyıcıları LTE (Uzun Vadeli Evrim) ve 4G ağlarından bir kavramdır. Her birinin ayrıntılarını inceleyelim ve farklılıklarını vurgulayalım:

5G’de Radyo Taşıyıcıları:

 1. Tanım: 5G’deki radyo taşıyıcıları, kullanıcı ekipmanı (UE) ile baz istasyonu (gNodeB) arasında kablosuz hava arayüzü üzerinden kurulan iletişim kanallarıdır. Hem kullanıcı verilerinin hem de kontrol bilgilerinin iletilmesi için kanal görevi görürler.
 2. Türler: 5G’de iki ana radyo taşıyıcı türü vardır:
  • Veri Radyo Taşıyıcıları (DRB): İnternet trafiği, medya akışı ve uygulama verileri gibi kullanıcı verilerinin iletimi için kullanılır.
  • Kontrol Radyo Taşıyıcıları (CRB): Çağrı kurulumu, aktarımlar ve ağ ile ilgili prosedürler için sinyalizasyon dahil olmak üzere kontrol düzlemi bilgilerinin alışverişine adanmıştır.
 3. Dinamik Kurulum: 5G’deki radyo taşıyıcıları, UE’nin ve ağın iletişim ihtiyaçlarına göre dinamik olarak kurulur, değiştirilir veya yayınlanır. Bu dinamik yönetim, verimli kaynak kullanımına olanak tanır.
 4. QoS ve Esneklik: Her radyo taşıyıcısı belirli bir Hizmet Kalitesi (QoS) profiliyle ilişkilendirilebilir; böylece farklı trafik türlerinin gecikme, paket kaybı ve üretim açısından uygun şekilde ele alınması sağlanır. Bu esneklik, çeşitli uygulama ve hizmetlere uyum sağlamak için çok önemlidir.
 5. Güvenlik: Hem veri hem de kontrol radyo taşıyıcıları, iletilen bilgilerin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için şifreleme ve kimlik doğrulama mekanizmaları yoluyla korunur.
 6. 5G-Specific: Radyo taşıyıcıları 5G ağlarına özeldir ve 5G teknolojisinin gelişmiş performansına ve yeteneklerine ulaşmada önemli bir bileşendir.

LTE/4G’de EPS Taşıyıcıları:

 1. Tanım: EPS taşıyıcıları veya Evolved Packet System taşıyıcıları, LTE (4G) ağlarında kullanılan iletişim kanallarıdır. Radyo taşıyıcıları gibi, UE ile 4G baz istasyonu olan gelişmiş NodeB (eNodeB) arasında veri ve kontrol bilgilerinin iletimini kolaylaştırırlar.
 2. Türler: EPS taşıyıcıları iki ana türe ayrılabilir:
  • Varsayılan EPS Taşıyıcıları (Atanmış Taşıyıcılar): Bunlar, UE ağa bağlandığında ve genellikle kullanıcı verilerini taşıdığında varsayılan olarak oluşturulur.
  • Özel EPS Taşıyıcıları: Bu taşıyıcılar, belirli hizmetler veya uygulamalar için ihtiyaç duyulduğu şekilde kurulur. Ayrıca hem kullanıcı verilerini hem de kontrol bilgilerini taşıyabilirler.
 3. Statik Yapılandırma: EPS taşıyıcıları, ilk ağ kurulumu sırasında yapılandırılır ve 5G radyo taşıyıcılarının dinamik doğasıyla karşılaştırıldığında nispeten statiktir. Abonenin profiline ve hizmet gereksinimlerine göre yapılandırılırlar.
 4. QoS Desteği: EPS taşıyıcıları, farklı trafik türlerinin istenen düzeyde hizmet almasını sağlamak için Hizmet Kalitesini (QoS) destekler. QoS parametreleri taşıyıcı kurulumu sırasında müzakere edilir.
 5. Güvenlik: 5G’ye benzer şekilde, LTE/4G ağları da EPS taşıyıcıları üzerindeki iletişimi güvence altına almak için şifreleme ve kimlik doğrulama mekanizmaları kullanır.
 6. 4G-Specific: EPS taşıyıcıları LTE ve 4G ağlarına özeldir ve önceki nesil mobil ağlara kıyasla yüksek hızlı veri hizmetleri ve gelişmiş ağ verimliliği sunmak üzere tasarlanmıştır.

Önemli Farklılıklar:

 1. Ağ Oluşturma: Radyo taşıyıcıları 5G ağlarıyla ilişkilidir, EPS taşıyıcıları ise LTE ve 4G ağlarına özeldir.
 2. Dinamik ve Statik: 5G’deki radyo taşıyıcıları dinamik olarak kurulup yönetilir, bu da kaynak tahsisinde esnekliğe izin verir; LTE/4G’deki EPS taşıyıcıları ise ağ kurulumu sırasında daha statik olarak yapılandırılır.
 3. Terminoloji: Terminoloji ve kavramlar, iki nesil ağ arasında farklılık gösterir ve teknolojideki evrimi ve gelişmeleri yansıtır.
 4. Servis Desteği: Her iki taşıyıcı türü de QoS’yi ve güvenliği destekler, ancak ağ mimarisi ve gereksinimlerindeki farklılıklar nedeniyle tasarımları ve yetenekleri bir dereceye kadar farklılık gösterebilir.

Özetle radyo taşıyıcıları, 5G ağlarında kullanıcı verileri ve kontrol bilgileri için dinamik iletişim kanalları olarak hizmet veren temel bir kavramdır. Öte yandan, EPS taşıyıcıları LTE/4G ağlarına özeldir ve benzer işlevleri ancak farklı bir ağ mimarisi ve konfigürasyon yaklaşımıyla sağlar. Farklı nesil mobil ağlarla çalışırken veya bunların yeteneklerini analiz ederken bu taşıyıcılar arasındaki ayrımı anlamak çok önemlidir.

Recent Updates

Related Posts