QPSK’nin modülasyonu nedir?

Dörtlü Faz Kaydırma Anahtarlaması (QPSK), iletişim sistemlerinde taşıyıcı sinyalin fazını değiştirerek veri iletmek için kullanılan dijital bir modülasyon şemasıdır. QPSK’nin modülasyonunu ayrıntılı olarak inceleyelim:

1.Faz Kaydırmalı Anahtarlama (PSK) Temelleri:

 • İkili Temsil:
  • PSK, taşıyıcı sinyalin fazının ikili sembolleri temsil edecek şekilde değiştirildiği bir tür dijital modülasyondur.
  • Temel PSK’da iki farklı faz kayması kullanılır: 0 ve 180 derece.

2.Dörtlü Faz Kaydırmalı Anahtarlama (QPSK):

 • PSK’nın genişletilmesi:
  • QPSK, sembolleri temsil etmek için dört farklı faz kayması kullanan PSK’nın bir uzantısıdır.
  • Faz kaymaları tipik olarak 0, 90, 180 ve 270 derecedir.
 • Sembol Eşleme:
  • QPSK’de her sembol iki bitlik bilgiyi temsil eder ve mevcut bant genişliğinin daha verimli kullanılmasına olanak tanır.
  • Dört faz kayması, ikili bir dizideki iki bitin olası kombinasyonlarıyla eşlenir.
 • Takımyıldız Diyagramı:
  • QPSK’nin takımyıldız diyagramı, her biri dört faz kaymasından birine karşılık gelen dört noktayı gösterir.
  • Noktalar tipik olarak karmaşık düzlemde bir karenin köşelerinde konumlandırılır.
 • Modülasyon Süreci:
  • QPSK, iletilen ikili bilgiye göre fazını değiştirerek taşıyıcı sinyali modüle eder.
  • Modülasyon işlemi, her sembolün temsil ettiği iki bit temelinde dört faz kaymasından birinin seçilmesini içerir.
 • Sinyal Gösterimi:
  • QPSK sinyalleri, zaman alanında her darbenin bir sembole karşılık geldiği bir dizi darbe olarak temsil edilebilir.
  • Frekans alanında, QPSK sinyalleri, temel PSK ile karşılaştırıldığında daha yüksek bir veri hızına izin veren karakteristik bir spektral verimlilik sergiler.
 • Dalga Formu Özellikleri:
  • QPSK dalga formu, sembol sınırlarındaki ayrık faz kaymaları ile karakterize edilir ve bu da takımyıldız diyagramında bir dizi farklı noktayla sonuçlanır.

3.Sembol Geçişleri ve Vericinin Çalışması:

 • Kontrollü Geçişler:
  • QPSK, sinyaldeki ani değişiklikleri önlemek için semboller arasında kontrollü geçişlere sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Geçişler, distorsiyonu ve spektral yeniden büyümeyi en aza indirmek için dikkatle yönetilir.
 • Vericinin Çalışması:
  • QPSK sistemindeki verici, taşıyıcı sinyali üretir ve iletilecek ikili bilgiye dayalı olarak fazını modüle eder.
  • Modüle edilmiş sinyal daha sonra iletişim kanalı yoluyla iletilir.

4.Uygulamalar:

 • Kablosuz iletişim:
  • QPSK, uydu iletişimi, dijital yayın ve mobil iletişim dahil olmak üzere kablosuz iletişim sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • Veri aktarımı:
  • QPSK, mevcut bant genişliği dahilinde daha yüksek bir veri hızının iletilmesine olanak tanıyan spektral verimliliği nedeniyle seçilmiştir.

5.Çözüm:

 • Modülasyon Özeti:
  • QPSK, taşıyıcı sinyali, her biri iki bitin benzersiz bir kombinasyonuna karşılık gelen dört farklı kaydırma arasında fazını değiştirerek modüle eder.
  • Modülasyon süreci, semboller arasındaki kontrollü geçişleri içerir, böylece spektral verimlilik sağlanır ve bozulma en aza indirilir.
 • Uygulamalar:
  • QPSK, bant genişliğinin verimli kullanımının ve daha yüksek veri hızlarının gerekli olduğu çeşitli iletişim sistemlerinde uygulamalar bulur.

Özetle QPSK, Faz Kaydırmalı Anahtarlamanın (PSK) temel ilkelerini genişleten dijital bir modülasyon şemasıdır. Sembolleri temsil etmek için dört farklı faz kayması kullanır ve sembol başına iki bitin iletilmesine izin verir. Modülasyon süreci, semboller arasında dikkatlice kontrol edilen geçişleri içerir ve QPSK, spektral verimliliği ve daha yüksek veri hızlarına ulaşma yeteneği nedeniyle kablosuz iletişim sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Recent Updates

Related Posts