Ortalama RSRP nedir?

Ortalama Referans Sinyal Alınan Gücü (RSRP), baz istasyonu (eNodeB) tarafından iletilen ve Kullanıcı Ekipmanı (UE) tarafından alınan referans sinyallerinin gücünü ölçmek için kullanılan Uzun Süreli Gelişim (LTE) ağlarında önemli bir parametredir. RSRP, kablosuz bir ağdaki sinyal kalitesini ve kapsama alanını değerlendirmek için önemli bir ölçümdür. Ortalama RSRP, belirli bir süre boyunca RSRP değerlerinin ortalaması alınarak hesaplanır ve bir mobil cihazın deneyimlediği sinyal gücünün temsili bir ölçüsünü sağlar.

Referans Sinyali Alınan Güç (RSRP) Genel Bakış:

1. Tanım:

 • RSRP, bir LTE ağında eNodeB tarafından iletilen referans sinyallerinin güç seviyesidir. Bu referans sinyalleri UE tarafından hücre tanımlaması, senkronizasyonu ve alınan sinyalin kalitesinin ölçülmesi için kullanılır. RSRP, dBm (miliwatt başına desibel) cinsinden ifade edilir ve alınan sinyalin referans güç düzeyine göre gücünü temsil eder.

2. Ölçüm Metodolojisi:

 • Referans Sinyalleri:
  • LTE ağları, eNodeB tarafından belirli fiziksel kanallarda gönderilen referans sinyallerini kullanır. UE, hizmet veren hücrenin sinyalinin kalitesini ve gücünü değerlendirmek için bu referans sinyallerinin gücünü ölçer.
 • Sinyal Kalitesi Göstergesi:
  • RSRP, sinyal kalitesinin birincil göstergesi olarak hizmet eder. Daha yüksek bir RSRP değeri genellikle daha güçlü ve daha güvenilir bir sinyali belirtirken daha düşük bir değer, daha zayıf sinyal gücünü belirtir.

3. Ortalama RSRP’nin Hesaplanması:

 • Zaman dilimi:
  • Ortalama RSRP, belirli bir süre boyunca hesaplanır. Bu süre, ağ yapılandırmasına, ölçüm aralıklarına ve ağ operatörünün özel gereksinimlerine göre değişebilir.
 • Örnekleme ve Ortalama Alma:
  • Belirlenen süre boyunca UE, RSRP değerlerini örnekler ve kaydeder. Daha sonra ortalama RSRP, bu değerlerin toplanması ve toplam örnek sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

4. Ağ Optimizasyonundaki Rolü:

 • Kapsam Analizi:
  • Average RSRP, LTE ağındaki kapsama alanlarını değerlendirmek için çok önemli bir ölçümdür. Ağ operatörleri, güçlü veya zayıf sinyal kapsama alanına sahip alanları belirlemek için ortalama RSRP değerlerini analiz ederek hücre yerleşimini optimize etmelerine ve anten yapılandırmalarını ayarlamalarına olanak tanır.
 • Devir Kararı:
   Bir UE’nin bir hücreden diğerine geçiş yaptığı
  • Handover kararları, RSRP değerlerinden etkilenir. Ortalama RSRP, istikrarlı ve yüksek kaliteli bir bağlantıyı sürdürmek için geçişin ne zaman gerekli olduğunu belirlemeye yardımcı olur.

5. Ortalama RSRP’yi Etkileyen Faktörler:

 • eNodeB’den uzaklık:
  • Bir UE eNodeB’den uzaklaştıkça ortalama RSRP düşme eğilimi gösterir. Mesafe, sinyal gücünü etkileyen önemli bir faktördür ve ortalama RSRP, bu parametredeki değişiklikleri yansıtır.
 • Engeller ve Engelleme:
  • Fiziksel engeller ve diğer cihazlardan veya radyo kaynaklarından kaynaklanan parazitler ortalama RSRP’yi etkileyebilir. Daha yüksek düzeyde parazit, daha düşük ortalama RSRP değerlerine neden olabilir.
 • Ağ Yükü:
  • Ağ yükü veya bir hücredeki aktif kullanıcı sayısı, ortalama RSRP’yi etkileyebilir. Ağ trafiğinin yüksek olduğu dönemlerde, ağ kaynaklarına olan talebin artması nedeniyle ortalama RSRP etkilenebilir.

6. Eşikler ve Raporlama:

 • Devir Eşikleri:
  • Ağ operatörleri, aktarımları tetiklemek için ortalama RSRP’ye yönelik eşikleri tanımlar. Ortalama RSRP belirli bir eşiğin altına düştüğünde, daha zayıf bir sinyale işaret edebilir ve UE’yi daha güçlü bir sinyalle komşu bir hücreye geçiş başlatmaya yönlendirebilir.
 • Ölçüm Raporlaması:
  • UE periyodik olarak RSRP ölçümlerini ağa bildirir. Ortalama RSRP, diğer ölçümlerle birlikte genel ağ yönetimi ve optimizasyon süreçlerine katkıda bulunur.

7. Hizmet Kalitesi (QoS):

 • QoS ile İlgili Hususlar:
  • Ortalama RSRP, Hizmet Kalitesi (QoS) bağlamında değerlendirilir. Yeterli bir ortalama RSRP’nin sağlanması, kullanıcılara güvenilir ve yüksek kaliteli bir kablosuz bağlantı sağlamak için çok önemlidir.

8. Ağ Planlama:

 • Hücre Planlama ve Yapılandırması:
  • Ağ planlayıcıları hücre planlaması ve yapılandırması için ortalama RSRP verilerini kullanır. Planlamacılar, ortalama RSRP değerlerini analiz ederek genel ağ performansını artırmak için hücre parametrelerini, anten eğimini ve diğer ayarları optimize edebilir.

9. 5G’ye (NR) evrim:

 • Kavramların Sürekliliği:
  • LTE ağları 5G’ye (NR – Yeni Radyo) dönüştükçe, referans sinyal gücünün ölçülmesine ilişkin temel kavram devam ediyor. Ancak 5G’nin sunduğu daha yüksek veri hızlarını, düşük gecikmeyi ve gelişmiş özellikleri desteklemek için belirli parametreler ve teknikler gelişebilir.
 • NR’deki geliştirmeler:
  • 5G NR, radyo teknolojisi ve ağ mimarisinde iyileştirmeler sunuyor. Ortalama RSRP de dahil olmak üzere sinyal gücünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi, LTE ve 5G ağları arasında kesintisiz bir geçiş sağlamak için temel olmaya devam ediyor.

Çözüm:

LTE ağlarındaki ortalama Referans Sinyal Alma Gücü (RSRP), belirli bir zaman dilimi boyunca bir mobil cihaz tarafından alınan sinyallerin ortalama gücünü yansıtan kritik bir ölçümdür. Ağ optimizasyonu, kapsama analizi, devir kararları ve kullanıcılara yüksek kaliteli kablosuz deneyim sağlanması için önemli bir parametredir.

Recent Updates

Related Posts