OFDM’de neden Ifft kullanıyoruz?

Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullamada (OFDM) Ters Hızlı Fourier Dönüşümünün (IFFT) kullanımı, modülasyon şemasının temel bir yönüdür ve verilerin frekans alanından zaman alanına dönüştürülmesinde çok önemli bir rol oynar. IFFT’nin OFDM’de neden kullanıldığını anlamak, bu dönüşümle ilgili temel ilkelerin ve avantajların incelenmesini gerektirir.

1. Spektrum Verimliliği:

OFDM’ye Genel Bakış:

  • OFDM, mevcut frekans spektrumunu yakın aralıklı birden fazla alt taşıyıcıya böler. Her alt taşıyıcı bağımsız olarak modüle edilir ve birden fazla veri akışının paralel iletilmesine olanak tanır.

Verimli Spektrum Kullanımı:

  • IFFT, OFDM’de veri sembollerini frekans alanından zaman alanına dönüştürmek için kullanılır. Bu işlem, iletildiğinde alt taşıyıcıları dik olarak yerleştirerek mevcut spektrumu verimli bir şekilde kullanan zaman alanı OFDM sembolünün üretilmesiyle sonuçlanır.

2. Diklik ve ISI Azaltımı:

Ortogonal Alt Taşıyıcılar:

  • IFFT işlemi, oluşturulan alt taşıyıcıların zaman alanında birbirine dik olmasını sağlar. Ortogonallik, bitişik semboller arasındaki Semboller Arası Girişimi (ISI) en aza indirerek verilerin karşılıklı etkileşim olmadan aynı anda iletilmesini mümkün kılar.

Koruma Aralıkları:

  • IFFT işlemi, zaman alanı simgelerine döngüsel bir önek (CP) ekleyerek ISI’nin etkilerini daha da azaltan koruma aralıkları oluşturur. CP, özellikle çok yollu yayılımın varlığında alt taşıyıcıların ortogonalliğinin korunmasına yardımcı olur.

3. Kanal Eşitleme ve Basitlik:

Frekans Seçici Sönümleme Kanalları:

  • Kablosuz iletişimde, sinyaller çok yollu yayılımdan dolayı frekans seçici sönümlemeye maruz kalır. IFFT işlemi, zaman alanındaki frekans seçici sönümlemeyi, frekans alanında daha basit bir evrişime dönüştürdüğü için eşitleme sürecini basitleştirir.

Frekans Alanında Eşitleme:

  • IFFT’nin kullanılması, eşitleme tekniklerinin doğrudan frekans alanında uygulanmasına olanak tanır, alıcı tasarımını basitleştirir ve kanal eşitlemenin verimliliğini artırır.

4. Frekans Ofseti Telafisi:

Frekans Senkronizasyonu:

  • IFFT işlemi, iletimdeki frekans sapmalarının ele alınması için çok önemlidir. Aktarılan OFDM sembollerinin doğru şekilde alınmasını sağlayarak frekans yanlış hizalamalarını telafi etmek ve düzeltmek için bir mekanizma sağlar.

5. Basitleştirilmiş Verici ve Alıcı Tasarımı:

Uygulama Basitliği:

  • Verici ve alıcıda IFFT ve FFT (Hızlı Fourier Dönüşümü) işlemlerinin uygulanması, Hızlı Fourier Dönüşümü gibi verimli algoritmaların kullanılmasına olanak tanıyarak tasarımı basitleştirir ve hesaplama karmaşıklığını azaltır.

Alıcıda Ters Çevirme:

  • Alıcıda, alınan zaman alanı sinyali, orijinal frekans alanı OFDM sembolünü kurtarmak için FFT’ye tabi tutulur. Bu sürecin basitliği ve verimliliği, OFDM’nin çeşitli iletişim standartlarında yaygın olarak benimsenmesine katkıda bulunmaktadır.

Çözüm:

Özetle, OFDM’de IFFT’nin kullanımı spektrum verimliliği elde etmek, alt taşıyıcılar arasında ortogonalliği sağlamak, ISI’yi azaltmak, kanal dengelemeyi basitleştirmek, frekans sapmalarını telafi etmek ve hem vericilerde hem de alıcılarda basit bir uygulamayı kolaylaştırmak için gereklidir. IFFT işlemi, OFDM modülasyon şemasının önemli bir etkinleştiricisidir ve kablosuz sistemlerde yüksek verimli ve sağlam iletişimin temelini sağlar.

Recent Updates

Related Posts