OFDMA’nın çoklu erişim tekniği nedir?

Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA), kablosuz iletişim sistemlerinde, özellikle de Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama (OFDM) bağlamında kullanılan bir çoklu erişim tekniğidir. OFDMA, radyo kaynaklarını verimli bir şekilde tahsis etmek ve aynı frekans bandındaki birden fazla kullanıcı arasında eşzamanlı iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu çoklu erişim tekniği, Uzun Vadeli Gelişim (LTE) ve WiMAX dahil olmak üzere modern kablosuz standartlarda çok önemli bir rol oynamaktadır. OFDMA’nın ayrıntılarına, ilkelerine ve kablosuz ağlarda verimli iletişim sağlamadaki önemine bakalım.

OFDMA’nın İlkeleri:

1. Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama (OFDM):

 • OFDMA, mevcut frekans spektrumunu birden fazla ortogonal alt taşıyıcıya bölen bir modülasyon şeması olan OFDM’nin temeline dayanmaktadır.
 • Ortogonallik, her bir alt taşıyıcının bağımsız olmasını ve diğerlerine müdahale etmemesini sağlayarak verilerin birden fazla alt taşıyıcı üzerinde eşzamanlı iletilmesine olanak tanır.

2. Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (FDMA):

 • OFDMA, paraziti önlemek için farklı kullanıcılara farklı frekans kanallarının atandığı FDMA ilkelerini genişletir.
 • OFDMA’da frekans alanı ayrıca alt taşıyıcılara bölünür ve bu alt taşıyıcılar, iletişim ihtiyaçlarına göre farklı kullanıcılara dinamik olarak tahsis edilebilir.

3. Alt Taşıyıcı Tahsisi:

 • OFDMA, alt taşıyıcıların anlık kanal koşullarına, veri hızı gereksinimlerine ve hizmet kalitesi (QoS) kısıtlamalarına göre kullanıcılara dinamik olarak tahsis edilmesini sağlar.
 • Alt taşıyıcı tahsisindeki uyarlanabilirlik, mevcut spektrumun verimli kullanılmasına olanak tanır.

4. Koruma Aralıkları:

 • OFDMA, çok yollu yayılımın neden olduğu semboller arası girişimi (ISI) azaltmak için alt taşıyıcılar arasında koruma aralıkları içerir.
 • Koruma aralıkları, iletilen sinyalin gecikmeli versiyonlarının varlığında bile alt taşıyıcıların dik kalmasını sağlar.

5. Sembol Süresi ve Zaman Bölmeli Çoklu Erişim (TDMA):

 • OFDMA’daki sembol süresi, her OFDM sembolünün zaman süresini tanımlayan Ters Hızlı Fourier Dönüşümü (IFFT) boyutuna göre belirlenir.
 • OFDMA, Zaman Bölmeli Çoklu Erişim (TDMA) ilkelerine benzer şekilde frekans alanı erişimini (alt taşıyıcı tahsisi) zaman alanı erişimiyle birleştirir.

OFDMA’da Çoklu Erişim:

1. Eşzamanlı Erişim:

 • OFDMA’nın en önemli avantajlarından biri, aynı frekans bandındaki birden fazla kullanıcının eşzamanlı erişimini destekleme yeteneğidir.
 • Farklı kullanıcılara farklı alt taşıyıcı setleri atanabilir, böylece birbirlerine müdahale etmeden aynı anda iletişim kurmalarına olanak sağlanır.

2. Dinamik Kaynak Tahsisi:

 • OFDMA, baz istasyonunun veya erişim noktasının, kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına ve değişen kanal koşullarına göre alt taşıyıcıları tahsis etmesine olanak tanıyarak dinamik kaynak tahsisine olanak tanır.
 • Bu dinamik tahsis, kaynak kullanımının esnekliğini ve verimliliğini artırır.

3. Ölçeklenebilirlik:

 • OFDMA ölçeklenebilir, değişen sayıda kullanıcıya uyum sağlar ve farklı kanal koşullarına uyum sağlar.
 • OFDMA’nın ölçeklenebilirliği, özellikle değişken kullanıcı yoğunluğunun ve çeşitli iletişim gereksinimlerinin olduğu ortamlarda faydalıdır.

4. Geliştirilmiş Spektral Verimlilik:

 • Alt taşıyıcı tahsisi yoluyla mevcut spektrumu daha verimli kullanarak OFDMA, geleneksel çoklu erişim tekniklerine kıyasla spektral verimliliği artırır.
 • Alt taşıyıcıların ortogonal yapısı paraziti en aza indirir ve iletişim sisteminin genel kapasitesini artırır.

5. Frekans Seçici Zayıflamanın Azaltılması:

 • OFDMA, verileri birden fazla alt taşıyıcıya yayarak frekans seçici sönümlemenin etkilerini azaltmaya yardımcı olur.
 • Bazı alt taşıyıcılarda zayıflama yaşansa bile tüm iletişim bağlantısı üzerindeki etki azalır.

6. Parazitten Kaçınma:

 • OFDMA’daki alt taşıyıcıların ortogonal yapısı, kullanıcılar arasındaki etkileşimi en aza indirerek, birden fazla kullanıcının karşılıklı etkileşim olmadan aynı anda veri iletmesine ve almasına olanak tanır.

LTE’de uygulama:

1. İndirme ve Yukarı Bağlantı OFDMA:

 • LTE’de OFDMA hem aşağı bağlantıda (baz istasyonundan kullanıcı ekipmanına) hem de yukarı bağlantıda (kullanıcı ekipmanından baz istasyonuna) kullanılır.
 • Baz istasyonu, alt taşıyıcıları kanal koşullarına ve iletişim gereksinimlerine göre kullanıcılara dinamik olarak tahsis eder.

2. Kaynak Blokları:

 • LTE, frekans-zaman kaynak ızgarasını, her biri belirli bir süre için belirli sayıda alt taşıyıcı içeren kaynak bloklarına böler.
 • Kaynak blokları, LTE OFDMA’da kaynak tahsisinin temel birimidir.

3. Hybrid Otomatik Tekrar İsteği (HARQ):

  LTE’deki
 • OFDMA, hata düzeltme ve yeniden iletim için Hibrit Otomatik Tekrarlama Talebi (HARQ) protokolleriyle tamamlanır.
 • HARQ, kanal hataları durumunda güvenilirliği artırır.

4. Çoklu Antenler (MIMO):

  LTE’deki
 • OFDMA, spektral verimliliği daha da artırmak ve iletişim güvenilirliğini artırmak için sıklıkla Çoklu Giriş Çoklu Çıkış (MIMO) teknikleriyle birleştirilir.

Zorluklar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler:

1. Hücrelerarası Girişim:

 • Hücreler arası girişimi azaltmak için komşu hücreler arasında alt taşıyıcı tahsisini koordine etmek OFDMA sistemlerinde zorlu bir iştir.
 • Optimum performans için etkili parazit yönetimi mekanizmaları gereklidir.

2. Tepe-Ortalama Güç Oranı (PAPR):

 • OFDMA sinyalleri, geniş dinamik aralığa sahip güç amplifikatörleri gerektiren yüksek bir Tepe-Ortalama Güç Oranı (PAPR) sergileyebilir.
 • PAPR zorluklarının üstesinden gelmek, verimli güç kullanımı için çok önemlidir.

3. Dinamik Alt Taşıyıcı Tahsisi:

 • Alt taşıyıcı tahsisinin değişen kanal koşullarına gerçek zamanlı uyarlanması, kesintisiz iletişimin kesintisiz sağlanmasında zorluklar yaratır.
 • Dinamik kaynak yönetimi için verimli algoritmalar gereklidir.

4. Kontrol Sinyali Ek Yükü:

 • OFDMA sistemlerinde kaynakların tahsisi ve kontrol sinyali ek yükünün, aşırı sinyallemenin genel verimliliği etkilemesini önlemek için optimize edilmesi gerekir.

Çözüm:

Dik Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA), kablosuz iletişim sistemlerinde, özellikle LTE ağlarında önemli bir çoklu erişim tekniğidir. Birden fazla kullanıcının eşzamanlı erişimini, dinamik kaynak tahsisini ve frekans spektrumunun verimli kullanımını destekleme yeteneği, onu modern kablosuz standartlarda bir temel taşı haline getirmektedir. OFDMA, yüksek spektral verimlilik elde etmede, paraziti azaltmada ve çeşitli ve dinamik ortamlarda kablosuz iletişim için ölçeklenebilir çözümler sağlamada hayati bir rol oynar.

Recent Updates

Related Posts